بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950512314
نام و نام خانوادگي : زهرا بهمنی
عنوان پایان نامه : مفهوم زیبایی از منظر عین¬القضات و توماس آکوئیناس
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
محمدرضا شریف زاده
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
چكيده : زیبایی و موضوعات مرتبط با آن همواره از مسائل مهم و عمده در کلام اندیشمندان بوده است، با این هدف که از طریق بررسی دقیق معنای آن بتوانند به معیاری برای زیبایی دست یابند و در نیل به آن دیگر مسائل را با بحث زیبایی همسو کنند. سنت گرايان عموماً از نوعي زيبايي در آثار هنري ياد مي‌كنند كه شاني وجودي دارد و در تقابل با آن رشته از دانش است كه با واژه aesthetics مشتق از واژه aesthesis يوناني به معناي حسي است. رکن اصلی عقاید عین القضات در باب زیبایی، عشق و محبت است. او به مکتب جمال در عرفان ایرانی و اسلامی وابسته است، مطابق با اصول آن مکتب، خداوند زیبای مطلق است. و همه¬ی ذرات هستی عکس¬ها و جلوه¬هایی از جمال مطلق خداوند به شمار می¬آیند. از نظر او زیبایی، مادر عشق است. و زیبایی ها و عشق های مجازی نردبان وصول به زیبایی واقعی به شمار می آیند. توماس آكوئيناس در بخش‌هاي متعددي از كتاب‌هاي، خود به بررسي مفهوم زيبايي پرداخته است. او اين اشارات را به صورت پراكنده و ضمني مطرح كرده و كتاب يا فصل مستقلي در اين خصوص تأليف نكرده است. اگرچه او بسياري از تصوراتش در باب زيبايي را از پيشينيان خود اقتباس كرده، آن‌ها را به روش خود و در راستاي نظرياتش درباره‌ي وجود و معرفت تفسیر كرده است. بحث از زيبايي در انديشه‌ي آكوئيني در دو ساحت زيبايي متعالي و زيبايي محسوس مطرح مي‌شود. در اين پايان نامه كه به روش توصيفي و براساس مروري بر منابع موجود نگاشته شده است سعي در بررسي تطبيقي زيبايي از منظر اين دو عارف مي¬باشد. واژگان كليدي: زيبايي، زيبايي شناختي، عین القضات همداني، توماس آكوئيناس.
كلمات كليدي : زيبايي، زيبايي شناختي، عین القضات همداني، توماس آكوئيناس.
تاريخ دفاع : 1397-11-01