بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940152964
نام و نام خانوادگي : عاطفه پاکبازنیا
عنوان پایان نامه : سیر تحول شخصیت‌پردازی زن در درام مدرن سوئدی از آگوست استریندبرگ تا لارش نورن (1900 – 2000)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
میرعلیرضا دریابیگی
استاد مشاور () : ,
چكيده : از اگوست استریندبرگ به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی تئاتر مدرن جهان نام برده می‌شود. از سویی دیگر او را شکسپیر سوئد و نابغه‌ی نمایشنامه‌نویسی نیز می‌نامند. اما نگاه خاص استریندبرگ به زنان و مسئله‌ی زن نگاهی ضد زن تلقی شده و می‌شود. اما نمی‌توان حضور قاطع و اساسی زنان در نمایشنامه‌هایش را انکار کرد. ‌سال‌هایی که استریندبرگ شاهکارهای خود را خلق می‌کرد، کشور سوئد در زمره فقيرترين کشورهاي اروپايي بود، و زنان از هیچ حقوق مدنی و اجتماعی بهره‌مند نبودند. دادن حق رأی به زنان در سال 1921، سرآغازی است بر جنبش‌های زنان و پیشرفت اجتماعی و مدنی و تکوین شخصیت اجتماعی و هنری آنان. اکنون بر اساس آمار بين‌المللي و ارزيابي سازمان‌هاي بي‌طرف، سوئد يکي از پيشرفته‌ترين کشورهاي صنعتي جهان بوده و مردم، به‌خصوص زنان آن از بالاترين سطح رفاه زندگي برخوردارند، اين دگرگوني نتيجه مبارزات درازمدت جنبش‌های زنان، کارگران و سنديکاها و نيز سياست‌گذاري سوسيال دموکراسي در اين کشور است. زنان توانسته‌اند آزادي، برابري و عدالت اجتماعي را در اين کشور نهادينه کرده و راه رشد و پيشرفت جامعه را هموار کنند. با نگاهي گذرا به گذشته نه چندان دور تاريخ انتخابات پارلمان, مي توان دريافت که نقش زنان در پارلمان و ديگر مراجع سياسي کشور در نیمه‌ی دوم قرن بیستم چه رشد چشمگيري داشته است. زنان در انتخابات سال 1970 تنها 13 در صد کرسي هاي مجلس را در اختيار داشتند. در سال 1988 تعداد اين کرسي ها به 38 درصد و در انتخابات سال 1994 به بالاترين حد آن دوران يعني 43 درصد مي‌رسد. این آمار از سال 2000 به بعد به مرز پنجاه درصد رسیده است. با این پیشرفت اجتماعی، نقش زنان در درام مدرن سوئدی هم تغییر کرده و از زنان منفعل، بدطینت، عشوه‌گر به زنان کارآمد، تغییردهنده وقدرتمند رسیده است. لارش نورن که از او به عنوان مطرح‌ترین نویسنده‌ی زنده‌ی سوئدی یاد می‌شود، با خلق زنانی قدرتمند، پیچیده و تأثیرگذار در جهان متن نمایشی خود چهره‌ای دیگرگون و متفاوت با نگاه استریندبرگ از زنان سوئدی را به صحنه‌ی تئاتر معرفی کرده است. نگارنده تلاش دارد تا با توجه به تحولات اجتماعی، مدنی و هنری، سیر تحول شخصیت زنان و شخیت‌پردازی دراماتیک آنان را در درام مدرن سوئدی، با نگاهی به آثار استریندبرگ و نورن مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.
كلمات كليدي : شخصیت‌پردازی زن، درام مدرن سوئدی، آگوست استریندبرگ، لارش نورن
تاريخ دفاع : 1396-11-11