بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920083386
نام و نام خانوادگي : بنفشه مهری
عنوان پایان نامه : بررسی نسبت بین عناصر فرم و فضا در آثار آنیش کاپور
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امیر نصری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
چكيده : در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا در پرتو نظریات فیلسوفانی چون موریس مرلو پونتی ،مارتین هایدگر وکریستین نوربرگ شولتز در مورد فضا، به بررسی نقش این پدیده در مجموعه ای از آثار هنرمند مجسمه ساز معاصر، آنیش کاپور، بپردازیم. در این پژوهش کوشیده شده است تا با معرفی هنر مجسمه سازی پست مدرن، در فضاهای عمومی شهری معاصر(غرب)، همچنین بررسی تاثیرات این آثار بر ذهن مخاطب امروزی به توصیفی مناسب برای چگونگی و چرایی به کارگیری فضا در این هنر بپردازیم. هر سه اندیشمند نام برده شده معتقد به ضرورت حضور انسان برای درک فضا هستند و اساسا فضا را پدیده ای منوط به انسان میدانند. رابطه بدن انسان با فضا به عنوان یک پدیده که از درون ذهن انسان ادراک می شود نیز توسط این اندیشمندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.از طرفی عنصر فضا در مجسمه سازی معاصر یا پست مدرن، به عنوان اساسی ترین بخش از مجسمه شناخته می شود و اغلب فضای ایجاد شده توسط مجسمه ها بسیار تاثیر گذارتر و با اهمیت تر از فرم این آثار، تلقی می شوند.مجسمه های غول آسای آنیش کاپور از شناخته شده ترین این آثار هستند که با استفاده از مواد و شیوه های جدید و خاص، ارائه می شوند. کلمات کلیدی: مجسمه سازی پست مدرن، مجسمه سازی مدرن، فضا، هنر پست مدرن، هنر عمومی، آنیش کاپور ، فضا در معماری، فضا در مجسمه سازی معاصر، فضای عمومی
كلمات كليدي : مجسمه سازی پست مدرن، مجسمه سازی مدرن، فضا، هنر پست مدرن، هنر عمومی، آنیش کاپور ، فضا در معماری، فضا در مجسمه سازی معاصر، فضای عمومی
تاريخ دفاع : 1395-09-14