بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950498667
نام و نام خانوادگي : پرشنگ سنگین آبادی
عنوان پایان نامه : معرفی لاس و خزال در اساطیر کردستان بر اساس کتاب تحفه مظفریه با تکیه بر رویکرد جامعه شناختی کرد در این زمان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : غلامعلی حاتم ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
چكيده : «لاس و خزال»یکی از گونه های پرمایه ادب شفاهی کردی است، ادب شفاهی کردی را اسطوره ها، افسانه ها و قصه ها تشکیل می دهند، که خود به دو بخش سروده و غیرسروده تقسیم می شود، بخش سروده را «بیت و باو» غیر سروده را چیروک می گویند، که شمار آن ها به صدها می رسد، هر یک از این قصه ها حاوی پندها و نکته های شیرین فراوان است، با درون مایه اخلاقی، مذهبی، دلدادگی و حماسی که با وجود رشد سریع رسانه های گروهی و مدرن، هنوز هم در آبادی ها و روستاهای دور و نزدیک کردستان، این قصه ها مورد توجه و علاقه فراوان مردم است. هدف این پژوهش تحلیل جامعه شناختی اساطیر فولکلورکردستان و تاثیر آن بر روی فرهنگ مردم کرد در این زمان است. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تاریخی و به شیوه کتابخانه ای و اسنادی انجام شد. در این پژوهش 6 داستان از ادبیات شفاهی کرد به صورت تصادفی از نمونه های دردسترس انتخاب شدند. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات این نتایج به دست آمد: 1- مضمون بیت ها بازگوکننده ی روحیات و عواطف و عناصر زندگی مردم کرد و شیوه ی معیشت آنان، نوع روابط اجتماعی، جغرافیای محیط، مشاغل و حرفه های محلی، باورها و پندارهای اجتماعی و باورهای دینی است.2- در بیت «لاس و خزال» شیوه ی زندگی چادرنشینان کرد، آداب و رسوم مهمانداری، جنگ، شکار، عشق و دلدادگی، پوشاک، پرورش گوسفندان در دره ها و کوه ها و مراتع، نحوه ی ساختن نعل اسب، ویژگی های کوره های آهنگری و نحوه ی گداختن آهن بازتاب یافته است. 3- واکاوی فرهنگ و ادب هریک از اقوام این سرزمین زمینه ی شناخت بهتر آنان را برای سایر اقوام ایرانی و حتی اقوام سرزمین های دیگر فراهم می کند و از این راه زمینه ی مناسبی جهت اطلاعات تطبیقی در دسترس خواهد بود، علاوه بر آن شناخت بهتر فرهنگ های اقوام ایران گامی مهم در جهت وحدت ملی نیز محسوب می شود. واژه های کلیدی: لاس و خزال، ادبیات شفاهی، بیت، فولکلور، جامعه شناختی.
كلمات كليدي : لاس و خزال، ادبیات شفاهی، بیت، فولکلور، جامعه شناختی.
تاريخ دفاع : 1397-11-03