بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950241608
نام و نام خانوادگي : ثمین شفیعی
عنوان پایان نامه : بررسی سیستم نظام گردشگری در ایران و ارتقاء سطح اطلاع‌رسانی توریسم خارجی (ایمنی، روحی، روانی)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نیما نورایی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مسعود محمودخان شیرازی ,
چكيده : گردشگری «صنعت پاك» از جمله صنایع خدماتی است که در سال های اخیر، با سرعت بسیاری روند توسعه را در پیش گرفته است و در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین فعالیت های اقتصادی جهان است، که شامل ترکیبی از صنایع نظیر: اپراتورها، آژانس های مسافرتی، راهنمایان تور، حمل و نقل، اسکان و اقامت، تفریح، خدمات غذا و نوشیدنی است. بررسي وضعيت کشورهاي بزرگ گردشگر پذير، نشان مي دهد استفاده از اهرم قوي اطلاع رساني در کنار بکارگيري ديگر عوامل دخيل در صنعت گردشگري، موفقيت بزرگي را براي اين کشورها به همراه داشته است. از جمله موانع مهم در برابر جذب گردشگر به کشور، نبود تبلیغات موثر و اطلاع رسانی در زمینه معرفی جاذبه های گردشگری ایران در سطح بین المللی و داخلی است.
كلمات كليدي : نظام گردشگری، توریسم خارجی، ایمنی، روحی
تاريخ دفاع : 1397-11-07