بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930342872
نام و نام خانوادگي : نسیم حدادیان
عنوان پایان نامه : بررسی اساطیر مشترک بین ایران و یونان باستان
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
الهه پنجه باشی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منصوره حبیبی ,
چكيده : با مطالعه‌ی اساطیر ملل گوناگون، زمینه‌های مشترک زیادی در اساطیر می‌توان مشاهده کرد؛ که این امر می‌تواند نمایانگر انگیزه‌ها و اهداف مشترک جوامع کهن یا تأثیر پذیری آنها از یکدیگر باشد. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است؛ اسطوره های مشترک بین ایرانیان و یونانیان باستان است. در این پژوهش ضمن اشاره به کلیاتی پیرامون اسطوره و تعاریف آن، تشابهات بین ایزدان، خدایان، پهلوانان و داستان‌های دینی و آیینی که از لحاظ کارکرد مشابه هستند به عنوان فهرست اصلی کار در نظر گرفته شده است. سوال اصلی این پژوهش این است که دلیل اصلی اشتراکات بین دو ملل ایران و یونان باستان چه بوده و چه چیزی باعث شده که این اساطیر بهم نزدیک شوند؟روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد و ابزار کار به صورت فیش برداری مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان این نتیجه به دست آمده که سرزمین‌ها و ملت‌ها در سده‌های نخستین در اسطوره‌ها و افسانه‌ها و تا حدی در فرهنگ و دیدگاه و نگرش آنها به زندگی و جهان آفرینش بسیار به یکدیگر نزدیک بوده‌اند. واژگان کلیدی: اسطوره، اساطیرمشترک، ایران باستان، یونان باستان.
كلمات كليدي : اسطوره، اساطیرمشترک، ایران باستان، یونان باستان.
تاريخ دفاع : 1395-09-01