بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920523461
نام و نام خانوادگي : سمیه عابدینی
عنوان پایان نامه : مطالعه نشانه شناسانه همزمانی در آثار کودکان و پنج هنرمند معاصر ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه مقدمی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : رساله ی حاضر با عنوان مطالعه نشانه شناسانه همزمانی در آثار کودکان و پنج هنرمند معاصر ایران با رویکرد پیرس، به منظور یافتن رابطه ای قابل مشاهده و مطالعه میان آثار این دو گروه، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. اهداف رساله شامل: شناخت نشانه شناسی با رویکرد پیرس، شناخت همزمانی در هنرهای تجسمی، یافتن نشانه ها و ارتباطات و همزمانی به عنوان عنصری در ایجاد خلاقیت و ... می باشد. تحقیق پیش رو دارای چهار فصل و هر فصل شامل چندین بخش است. فصل اول به کلیات طرح (شامل ضرورت و فرضیه تحقیق) پرداخته است. فصل دوم شامل مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات و تحقیقات میدانی می باشد. مباحث نشانه شناسی، فضا-زمان، همزمانی و بررسی و معرفی آثار در این فصل قرار گرفته است. فصل سوم را یافته های تحقیق، تجزیه و تحلیل و جدول های تطبیقی در بر گرفته است. فصل چهارم و فصل پایانی شامل نتیجه گیری و پاسخ به سوال و فرضیه مطرح شده تحقیق، می باشد. کلید واژه ها: نشانه شناسی، پیرس، فضا-زمان، همزمانی، نقاش، تصویرساز، کودک
كلمات كليدي : نشانه شناسی، پیرس، فضا-زمان، همزمانی، نقاش، تصویرساز، کودک
تاريخ دفاع : 1397-06-21