بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960270032
نام و نام خانوادگي : فریده گل بهار
عنوان پایان نامه : مطالعه بنیان‌های طراحی در زیباسازی شهری (نمونه مورد مطالعه نقاشی دیواری‌های شهر تهران)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رامین مهدی نژاد درستی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زیباسازی شهری به آن دسته از آثار هنری اشاره دارد که با شیوه‌ها و ابزارهای مختلف و با ارتباطی فرمی یا محتوایی با پدیده‌ شهر آفریده یا ارائه ‌شده و با اهداف عملکردی، زیباشناختی یا سمبلیک، برای قرارگیری در محیط‌های شهری طراحی و برنامه‌ریزی می‌شوند. آثار هنری و زیباسازی شهری، معمولاً در فضاها و محوطه‌های باز که قابل‌دسترس برای همه‌ مردم هستند؛ مانند پارک‌ها، میدان‌ها، پیاده‌روها، فضاهای سبز و به¬ویژه «نقاشی دیواری¬ها» آن‌ها اجرا می‌‌شوند و در معرض دید عموم قرار می‌گیرند. به¬طور کلی، زیباسازی شهری نقشی انکارناپذیر در ایجاد حس مکان و احساس تعلق و رضایت و نیز موقعیت‌یابی شهری دارد و واسطه‌ای است برای انتقال ارزش‌های فرهنگی هنری به افراد جامعه. زیباسازی شهری، زندگی شهری و خلاقیت هنرمندانه را باهم پیوند داده و آن را به نحوی عادلانه در معرض دید همه‌ مردم شهر قرار می‌دهد. براین اساس، هدف از نگارش این پژوهش، تبیین محتوای نقاشی-های شهری در شهر تهران است. جهت این منظور روش مورد استفاده، برحسب هدف توصیفی تحلیلی، به¬لحاظ نحوه جمع¬آوری اطلاعات مطالعات اسنادی و مصاحبه می¬¬باشد. جامعه آماری شامل تمامی نقاشی دیواری¬های شهر تهران بوده که از میان ایشان تعداد 50 مورد انتخاب شدند. در این پژوهش حدود 50 اثر دیوارنگاری به عنوان نمونه مورد تحلیل آماری و مطالعه قرار گرفته شد. ماحصل غربالگری تعدد 50 نمونه که براساس دو مورد انجام شد 1. لزوم ارتباط دیوارنگاری با موضوع ایثار و شهادت 2. تنها دیوارنگاری¬ها مورد تحلیل قرارگرفته¬اند بنابراین مواردی مانند بیلیورد و پوستر حتی در صورتی¬که مرتبط بوده¬اند، غربال شده¬اند. پس از جمع¬آوری نمونه¬ها، نوبت به تحلیل نشانه¬ها در طراحی دیوارنگاره¬ها می¬رسد. براین اساس و به کمک تعریف پیرس از نشانه، تحلیل در سه بخش 1. نقوش و خطوط 2. شمایل و چهره 3. نشانه¬های نمادین صورت گرفت که در ادامه نتایج این تحلیل ارائه می¬شود. در حین جمع¬آوری نمونه¬ها سعی شد ارگان مرتبط با دیوارنگاری نیز ثبت شود. واژگان کلیدی: نقاشی دیواری، زیباسازی شهری، تهران.
كلمات كليدي : نقاشی دیواری، زیباسازی شهری، تهران.
تاريخ دفاع : 1397-12-11