بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930454217
نام و نام خانوادگي : شایسته قنبریان
عنوان پایان نامه : پژوهشی بر سیر تحولات رسانه های نوین و تاثیرات آن بر تبلیغات
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مجتبی اللهیاری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : وحید شیخیان ,
چكيده : در دوران کنونی رسانه های نوین یکی از عوامل بسیار موثر ارتباطی جهان است. این رسانه از طریق علم هر روز گسترش پیدا می¬کنند و به روز می شوند. بنابراین گسترش ابزارهای تبلیغاتی و رسانه های تبلیغاتی امروزه می تواند نقش موثری در رقابت های تجاری و ارتباطات فرهنگی جهان داشته باشد. به طوری که پیشرفت تجاری و تحولات فرهنگی امروزه بدون این رسانه ها میسر نخواهد بود. به لحاظ اهمیت این موضوع می بایست شناخت بسیار عمیق از این ابزار که در رسانه ها عوامل مبنایی می باشند داشته باشیم و از آن ها به عنوان یک عامل مهم در تبلیغات استفاده کنیم. رسانه‌های نوین یک اصطلاح فراگیر است که اشاره به ابزارهای رسانه‌ای دارد که به شیوه‌های تعاملی و مشارکتی به‌کار گرفته می‌شود. حضور و تاثیرگذاری رسانه‌های نوین در تمامی ابعاد حیات بشری اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح روابط ملی و بین‌المللی به‌طور روزافزون در حال گسترش است. این فناوری‌ها، همراه با رشد روزافزون شرکتهای چند ملیتی، سازمان‌های بین‌دولتی و بازیگران غیردولتی، یک جهان بدون مرز را ایجاد کرده است و نظام دولت- ملت را بی‌اعتبار ساخته است. با وجود ادبیات گسترده پیرامون نقش رسانه‌های نوین چه در اهداف خرابکارانه و چه در پدید آوردن صلح معمولا در حل و فصل منازعات کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
كلمات كليدي : رسانه های نوین، تبلیغات، پژوهش
تاريخ دفاع : 1396-11-11