بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 94307100047
نام و نام خانوادگي : محجوبه نجفی ثانی
عنوان پایان نامه : تجلی تجربیات جدید در آثار نقاشی معاصر ایران در پنجاه سال اخیر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
حبیب اله صادقی
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه پیشرفت و ترقی ،یکی از دلایل ماندگاری و حیات ملت ها وفرهنگها به شمار می‌رود. بدون توسعه در زمان کنونی نمی توان تنها به تمدن گذشتگان بالید. ما در دوران شتاب زندگی می‌کنیم، دورانی که اتفاقات بزرگ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری و امثال آن نگرش ما را درباره جهان پیرامونمان دگرگون کرده است. هنر در این میان، یکی از تاثیرگذارترین عوامل به سبب بروز خلاقیت می‌تواند باشد. بنابراین بررسی جریان های هنری معاصر و تحولات آن می‌تواند دارای اهمیت ویژه ای باشد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و مراجعه به اسناد و منابع مکتوب و بررسی تاریخی زندگینامه هنرمندان انجام می‌شود و با تطبیق و مقایسه آثار،نتیجه گیری انجام شد. هنرمند دوران معاصر ایران با وفاداری به معنا و جایگاه فرهنگ قومی و ملی فرد نیم نگاهی هوشمند به تجربه های تکنیکی و بیانگرانه در غرب دارد، از این رو این دوران، بسیار دوران پر کوشش و پرتلاشی برای هنرمند ایرانی معاصر محسوب می‌شود، اگر سیر تحول در اندیشهء هنر غربی از قرن اول تا 16 در پی کشف رموز راز طبیعت آناتومی و عینیت بخشی (کلاسیک) در جهان سپری می‌شود، 300 سال گذشته سرعت یافتن تجربه های نو در نو- از رمانتیک- تا کانسپچوال آرت جزء دغدغه های هنرمند معاصر می‌باشد و یک اثر هنری زمان بروز نقد- نقل و تحلیل آن بسرعت سپری می‌شود. هنرمند معاصر ایران با داشتن دغدغهء بین المللی و احراز هویت در پی کشف رموز و رازهای جدید در دوران معاصر می‌باشد. کلمات کلیدی: نقاشی معاصر، مدرنیته، تجربیات جدید، هنر مدرن غرب
كلمات كليدي : نقاشی معاصر، مدرنیته، تجربیات جدید، هنر مدرن غرب
تاريخ دفاع : 1397-10-29