بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950237006
نام و نام خانوادگي : مهری عزیزمحمدی
عنوان پایان نامه : تاثیر گروتسک معاصر بر ضمیر ناخودآگاه مخاطب
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
ناصر بابا شاهي
استاد مشاور () : ,
چكيده : اصطلاح گروتسک به هرچیزی که سه خصلت عجیب، نفرت‌انگیز و خنده‌آور را دارا باشد اطلاق می‌گردد. این سبک در نقاشی، معماری، داستان، آثار نمایشی و ... به کار می‌رود. در حال حاضر پرداخت به این سبک در آثار نمایشنامه‌نویسان معاصر بیش از پیش دیده می‌شود. در آثار گروتسک، مخاطب بین دو حس خنده و ترس معلق نگه داشته می‌شود. نگارنده با استفاده از روش کتابخانه‌ای- اسنادی ابتدا به انواع خنده و تاثیر آن بر ناخودآگاه مخاطب می‌پردازد، در ادامه ناخودآگاه مخاطب را به عنوان خواننده آثار نمایشی مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به توضیح گروتسک و کمدی موجود در آن و آثاری با این رویکرد در تاریخ معاصر می‌پردازد. در انتها از آنجا که آثار بکت بنا بر بعضی تفسیرها در رابطه با وضعیت انسان‌ها عمیقا بدبینانه‌اند و این حس بدبینی اغلب با قریحه طنزپردازی قوی و غالبا نیش‌دار وی تلطیف می‌گردد و می‌توان او را به عنوان یکی از نویسندگان شاخص این سبک قلمداد کرد، نمایشنامه آخر بازی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده تا نهایتا محقق در اثبات فرضیه‌اش به این نتیجه برسد که؛ مخاطب آثار گروتسک با مواجهه با این شکل از طنز به فجایعی که نویسنده آثار نمایشی قصد پرده‌برداری از آن را دارد پی می‌برد، خودش را در جایگاه اشخاص نمایش قرار می‌دهد و همراه با آنان از بی‌عدالتی رنج برده و گاهی به فکر فرو می‌رود اما در انتها نه راهکاری به وی پیشنهاد داده می‌شود و نه خود او به راهکاری پی می‌برد لذا مخاطب صرفا به بی‌تفاوتی رسیده و ترجیح می‌دهد تنها به این بی‌ثمری بخندد، از خنده‌اش عذاب وجدان بگیرد، این عذاب در ناخودآگاهش ثبت شود و تاثیری مخرب بر ناخودآگاه وی بگذارد. کلمات کلیدی: گروتسک، ضمیرناخودآگاه، مخاطب(خواننده)، نمایشنامه پایان بازی
كلمات كليدي : گروتسک، ضمیرناخودآگاه، مخاطب(خواننده)، نمایشنامه پایان بازی
تاريخ دفاع : 1397-11-02