بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950097677
نام و نام خانوادگي : پریا رستمی نژاد
عنوان پایان نامه : تآثیر عنصر رنگ در نقاشی و فیلم های دیوید لینچ با تأکید بر فضای سورئالیسم
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نسرین عتیقه چی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دیوید لینچ کارگردان مطرح سینمای مستقل از هالیوود در عصر معاصر است که در ابعاد هنری مختلف از جمله فیلم، موسیقی، نقاشی و عکاسی فعالیت دارد. فیلم سازی او بر مبنای فضای سورئالیسم است. آثار هنری این کارگردان مطرح با تأکید بر عناصر بصری اجراء و پرداخت شده است. دیوید لینچ از آن دسته فیلم سازانی است که تا حدودی در ایران ناشناخته مانده اند. آن طور که خودش در مصاحبه ای می گوید یک روز مدت ها به بوم نگریست بعد با خود گفت چه می‌شد اگر نقاشی‌هایم حرکت و صدا داشتند؟ پس به فیلم سازی روی آورد. با مراجعه به کتاب ها و نشریات و مقالات مشاهده شده است که اغلب دیوید لینچ را تنها به عنوان فیلم‌ساز مورد بررسی قرار داده اند و تحقیقات تنها حول محور فضای سورئال و وهم‌آور فیلم هایش انجام شده بود، تأکید بر این موضوع موجب شده است که در این راستا از توجه به نقاشی‌هایش و عناصربصری نقاشی‌گونه در فیلم‌هایش غافل گردند. در این پژوهش چگونگی تأثیر عنصر رنگ که از ارکان اصلی آثار لینچ می باشد در شکل‌گیری فضای سورئالیسم بررسی می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی زمینه‌های شکل دهنده‌ی سورئال در سینما، با بررسی موردی آثار دیوید لینچ می‌باشد، که سعی بر این شده است با شناخت عنصر بصری رنگ به مفهوم آثار لینچ نزدیک‌تر شویم. با توجه به نظریات او در باب قوانین بنیادین ترکیب‌بندی که آن را فقط یک شوخی می نامد، تمامی عناصر در کارهای او رنگ و بویی متفاوت با تعاریف ارائه‌ شده‌ی قبل از آن می‌گیرد. او با تکیه بر دیدگاه فلسفی خود و نظریات ضمیر ناخودآگاه فروید، که به شکل‌گیری سورئالیسم انجامید، آثاری می‌آفریند که بر گرفته از جهان‌بینی خاص اوست. روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی می‌باشد و روش گردآوری مدارک به صورت اسنادی کتابخانه‌ای می‌باشد. واژگان کلیدی: سورئالیسم، رنگ، ناخودآگاه، خیال‌پردازی، دیوید لینچ
كلمات كليدي : سورئالیسم، رنگ، ناخودآگاه، خیال‌پردازی، دیوید لینچ
تاريخ دفاع : 1397-11-09