بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950140018
نام و نام خانوادگي : الهام زمانی زاده
عنوان پایان نامه : مطالعه توصیفی از آن خود سازی در نقاشی معاصر ایران
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : پژوهشى‏هنر
رشته/گرایش تحصيلي : پژوهش هنر
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد رضا شریف زاده ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فاطمه شاهرودی ,
چكيده : هنر در طول زمان جولانگاه هنرمندانی بوده که دانسته و ندانسته زمینه ساز خلق آثار هنرمندان پس از خود بوده اند. وام گیری و اقتباس در عرصه های هنری همیشه با برداشت های متفاوتی روبرو بوده است. ازآنِ خودسازی در هنر موضوعی بحث برانگیز از جنس اقتباس است که مفهوم نوآوری و اصالت را به چالش میکشد. پژوهش فوق به منظور معرفی توصیفی توضیحاتی در باب ازآنِ خودسازی است. در به همین منظور در فصل اول به نحوه ی پژوهش و مقدمات و کلیاتی از پژوهش پرداخته شده است. فصل دوم با نگاهی به تاریخ مالکیت و گستره ی آن در ایران و جهان بازه ی محدودی را ارائه می کند که در پی آن به توضیحاتی درباره ی قدمت این مفهوم در ایران میپردازد. در فصل سوم به مفهوم اثر هنری و اصالت آن و شناخت اثر اصیل اشاره شده است، همچنین با معرفی اصطلاح استفاده ی منصفانه، راهکارهایی را برای تشخیص اثر اصیل ارائه میکند. درادامه ودر فصل چهارم به معرفی از آنِ خودسازی و هنرمندان شاخص این عرصه و چالش های شناخت این مفهوم پرداخته شده است.در این فصل با بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها به اطلاعات و نتایجی دست پیدا شده که در فصل آخر با پاسخ به پرسش های بیان شده به نتیجه گیری نهایی دست پیدا کرده است. کلمات کلیدی : از آنِ خودسازی. مالکیت هنری. استفاده ی منصفانه. اصالت .اقتباس
كلمات كليدي : از آنِ خودسازی. مالکیت هنری. استفاده ی منصفانه. اصالت .اقتباس
تاريخ دفاع : 1397-11-01