بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930490700
نام و نام خانوادگي : لیلا موزه کش پیربرج
عنوان پایان نامه : طراحی بسته مخصوص شرکت کنندگان در مراسم عاشورا و تاسوعا با رویکرد طراحی برای تغییر رفتار
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : نیما نورایی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سعید زهری انبوهی ,
چكيده : فلاسفه و جامعه شناسان بارها و بارها بر اثرات ناخواسته ای که محصولات بر رفتار و جامعه داشته اند و همچنین تاثیر طراحان بر روی رفتار، تاکید کرده اند. تغییر رفتار کاربر توسط محصول، وظیفه برخی از تیم های طراحی در نظر گرفته شده که تحت عنوان رویکرد طراحی برای تغییر رفتار شناخته می شود. یکی از حوزه های اصلی که این رویکرد روی آن متمرکز است مسائل اجتماعی می باشد. به گونه ای که منجر به تغییر رفتارهای نامطلوب به مطلوب شود. مناسبات و مراسم ملی ـ مذهبی از جمله اتفاقاتی هستند که می توانند بستر بسیاری از مسائل و تعاملات اجتماعی باشند. یکی از بزرگترین و پر اهمیت ترین این مناسبات در ایران مراسم عاشورا و تاسوعا است به گونه ای که می توان مراسم محرم و تعامل های اجتماعی در آن را به مثابه نمودهایی از سطح فرهنگ اجتماعی و نشاط جمعی کشور به حساب آورد. این در حالی است که علی رغم قدمت و اهمیت عاشورا و تاسوعا در ایران، کیفیت برگزاری مراسم در سطح مطلوبی نمی باشد. هدف در این پروژه این است که با طراحی محصول مناسب برای شرکت کنندگان این مراسم، هم سو و هم جهت با برطرف کردن نیازهای شرکت کنندگان و بالا بردن رضایت آنها، موجب تغییر رفتارهای نامطلوب به رفتارهای مطلوب اجتماعی شویم. به منظور شناسایی دقیق و درست نیازهای شرکت کنندگان در مراسم عاشورا و تاسوعا، به رفتار نگاری بوسیله ثبت تصاویر و مشاهدات طی ۳ سال متوالی از مراسم مذکور در شهر تبریز و میدان ساعت، پرداخته شد و پس از تعیین مشکلات افراد و امکانات مورد نیاز آنها، به تحلیل رابطه برطرف شدن نیاز و تاثیر آن بر رفتارهای مطلوب اجتماعی پرداخته شده و در نهایت محصول نهائی ارائه شده است.
كلمات كليدي : عاشورا ، تاسوعا، تغییر رفتار، طراحی
تاريخ دفاع : 1397-04-27