بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950021856
نام و نام خانوادگي : مینا رشیدی
عنوان پایان نامه : نشانه شناسی هنر فمینیستی در آثار هنرمندان زن از 1960 تاکنون
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : الهه مقدمی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حسین اردلانی
چكيده : ماهیت هنر معاصر به واسطه ی قدرت نقد مداوم زنان بر فرضیات کلیدی تاریخ هنر، چیستی هنر و نقش هنرمند شدیدا تغییر کرده است. همگرایی نقدهای فمینیستی، مرکز زدایی پست مدرنیستی و اندیشه های تئوریک در موضوعاتی نظیر جنسیت و سکسوالیته، سیاست و شیوه ی ارائه و نمایش آثار، اولین بار در کار هنرمندان فمینیست منعکس شد. هنرمندانی که به منظور طرد روش های رایج ارائه ی هنری مردسالارانه به سمت رسانه ها و شیوه های متفاوت تری در ارائه ی آثار هنری خود نظیر چیدمان و پرفورمانس و غیره تمایل پیدا کردند. تاثیر به سزای این هنرمندان در شکل دهی به هنر معاصر، محقق را بر آن داشت تا برای درک بهتر هنر فمینیستی به نشانه شناسی هنر این قبیل هنرمندان بپردازد. در این پژوهش که با نام "نشانه شناسی هنر فمینستی در آثار هنرمندان زن از 1960 تا کنون" انجام شد تلاش می شود نشانه های هنر فمینستی در آثار 23 هنرمند زن شناسایی و کلیت معنایی آنها استخراج شود. با استفاده از روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و گردآوری کتابخانه‌ای ادبیات هنر فمینستی و بررسی و تطبیق آثار هنرمندان فمینیست سه نشانه ی اصلی در هنر فمینیستی که به کرّات در آثار این دست هنرمندان دیده شده است، شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان داد که مطابق با فرضیه های پژوهش "بدن"، "مواد و مصالح با پیوندهای زنانه و خانگی" و "مواد غذایی" به عنوان نشانه در آثار هنرمندان فمینیست به کار می رود.
كلمات كليدي : جنسیت، فمینیسم، هنر فمینیستی، هنرمندان فمینیست
تاريخ دفاع : 1397-06-19