بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911253868
نام و نام خانوادگي : مريم سعادت يوسفي
عنوان پایان نامه : مقايسه ساختار آثار فيگوراتيو در دوره مدرنيسم و پست مدرنيسم
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حمیدرضا اکبری دوست ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر، پژوهشی است در خصوص مقایسه‌‌ی ساختار آثار فیگوراتیو در دوه‌‌ی مدرنیسم و پست مدرنیسم. در این تحقیق تلاش بر آن بوده تا بر اساس تغییرات تاریخی/اجتماعی در حوزه‌‌ی مدرنیسم و پست مدرنیسم به تغییر در زیبایی‌‌شناسی هنری، الگوهای طراحی آثار فیگوراتیو، جایگاه تصاویر انسانی در نقاشی و... بپردازد. این دگردیسی ریشه در تغییراتی دارد که محصول چرخش نظری در جایگاه سوژه در اندیشه‌‌ی مدرن و پست مدرن است و در همان حال محصول استیلای تکنولوژی و آگاهی تکنولوژیکی است که در قرن بیستم موجب تهدیداتی علیه زندگی در جوامع غربی و به دنبال آن کشتار مردم گردید. این دو پدیده در حوزه‌‌ی هنر موجب تغییرات سبکی و تکنیکی‌‌ای شد که نمونه‌‌های برجسته‌‌ی آن را می‌‌توان در آثار فیگوراتیو و آبستره فیگوراتیو این دوران و در آثار کسانی چون رونالد کیتای مدرنیست و اریک فیشل پست‌‌مدرن مشاهده کرد. در این تحقیق علاوه بر بررسی تاریخچه‌‌ی شکل‌‌گیری این سبک‌‌های فیگوراتیو و بررسی تفاوت‌‌های میان آنها، به جایگاه سوژه در نقاشی این دوره در سطح تئوری و عملی و به ویژه در آثار پاپِ کیتای و نئواکسپرسیونیسم فیشل پرداخته شده است. بررسی آثار هنرمندان این دو دوره و به ویژه کیتای و فیشل می‌‌تواند جایگاه انسان و سوژه‌‌ی انسانی را به نمایش بگذارد. کلمات کلیدی: مدرنیسم، پست مدرنیسم، فیگوراتیو، کیتای، فیشل، انتزاع، بدن
كلمات كليدي : مدرنیسم، پست مدرنیسم، فیگوراتیو، کیتای، فیشل، انتزاع، بدن
تاريخ دفاع : 1397-11-07