بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910587512
نام و نام خانوادگي : نازیلا قلی نژاد
عنوان پایان نامه : بررسی مفهوم و چگونگی دستیابی به بیان شخصی در تصویرسازی (تجزیه و تحلیل آثار پنج تن از تصویرگران مطرح در این زمینه)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : پروین هانی طبائی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : منصوره حبیبی ,
چكيده : نگاه شخصي تصويرگر هم مانند لحن صحبت کردن اوست. هر فرد با توجه به اين که در کجاي کشور بزرگ شده باشد و در چه خانواده اي با چه سابقه نژادي و قومي حرف زدن ياد گرفته باشد٬ لحن و لهجه اش برگرفته از محيط و خانواده يا رسانه هاي جمعي شکل مي گيرد و در نهايت لحن گويش و سخنش بعد از چند سال يکي از شاخص هاي شخصيت وي محسوب مي شود٬که البته شباهت هاي زيادي هم با هم شهري ها و افراد خانواده خود دارد...برخيدیگر از افراد به دليل عشق و علاقه يا استعداد ذاتي که دارند مي توانند فراتر از حد متعارف شيوه هاي سخن گفتن کنترل بيان و لحن خود را بدست بگيرند و با تمرين هاي موثري همچون تمرين هاي فن بيان به کيفيت هاي بالاي صحبت کردن و داشتن بيان خاص شناخته و مشهور شوند و بتوانند از طريق همين مهارت خود را به عنوان فردي متخصص و خاص در جامعه مطرح و مورد پذيرش خواص و عوام شوند. همين روند در شکل گيري ويژگي هاي تصويرسازي و نگاه فرد به هنر شکل مي گيرد يعنياز عواملي که در اطراف ديده مي شود آرام آرام تقليد مي کند و بعد از اين که از هر منبعي بنا به نيازش مقداري وام مي گيرد و در کار خود ترکيب خاصي از اين الگوهاي مورد علاقه يا ناخودآگاه خود بر مي دارد و شيوه مخصوص خودش که ممکن است شباهت به تعدادي از هنرمندان اطراف خود يا آنهايي که منبع الهام اوبوده اند داشته باشد که اين هم جز طبيعت کار هنر و سبک هاي مربوط به دوره ها و مکان هاي مشابه است. بعضي ديگر اين قابليت را دارند که با استفاده از قدرت ترکيب کردن شيوه ها و موضوعات نا متجانس در يک پيکره واحد و هماهنگي قابل قبول به توليد آثار تازه و نو دست پيدا کنند.بعضي افراد هم به دلايل اجتماعي و خانوادگي به قدري زندگي خاصي پيدا مي کنند که ناخودآگاه و غير عمد خواسته ها و نياز ها و علايق مخصوص به خود پيدا مي کنند که اين عده هم بنا به خصلت شخصيتي و رفتاري خود اگر به خلق آثار هنري و تصويرسازي بپردازند تا حدودي با بقيه متفاوت است و ويژگي هاي شخصي خود را به دست مي آورند اما...به هر حال يک راه براي رسيدن به شيوه شخصي وجود ندارد و بنا به علاقه و خصلت هر فرد راه خاصي براي او هموارتر و برخي راه ها برايش بيراهه تر است. بعضي ها به تخيل و احساسات خود اهميت مي دهند و اجازه جولان و پرسه زدن در دنياي خيال را به آنها مي دهند و بعضي پله پله و منطقي از راه هاي ساده به شيوه هاي پيچيده دست پيدا مي کنند. اين پروژه به بررسي مفهوم و اهميت بيان شخصي و چگونگي دستيابي به اين امر مهم در تصويرسازي پرداخته و سعي برآن بوده با ارائه پيشنهاداتي به علاقه مندان اين رشته ي هنري آنها را در خلق آثاري ماندگار ياري نمايد در اين پژوهش از روش تحقيق ميداني وکتابخانه اي بهره گرفته شده است
كلمات كليدي : تصویرسازی، تصویرگران، بیان شخصی
تاريخ دفاع : 1394-09-30