بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950273836
نام و نام خانوادگي : مریم جامه بزرگ
عنوان پایان نامه : بهره گیری از نقاب در نقاشی با نگاهی به اثار جمیز انسور،حسین ماهر و حسین احمدی نصب
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شادان کیوانی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : احساسات وافکار و نیازهای دوران مختلف میباشند وبا توجه به تنوع و گستردگی فرهنگها و گسترش معانی نقاب ها در تمام ملل وکاربرد انها، در این پژوهش نگاهی به تاریخچه ماسک در تمدنهای متفاوت مانند افریقا امریکا تاایران معاصر خواهیم داشت وبکارگیری نقاب رادر اثار نقاشی ها ی "جمیز انسور" ودو هنرمند معاصر ایرانی " حسین ماهر" و "حسین احمدی "نصب مورد بررسی قرار می دهیم تا نحوه به کار گیری و معنا و مفهوم هریک در استفاده از ماسک را شناسایی کنیم جیمز انسور، از بزرگترین نقاشان سبک اکسپرسیونیسم بلژیک محسوب می شود که در میانه قرن 19 و 20، خالق آثار متعددی از نقاشی های مبتنی بر این سبک بوده است.بهره گیری از نقاب در آثار وی، به حدی است که وجه تمایز و ویژگی انحصاری آثار انسور را در بر می گیرد و به نوعی وی را باید نقاش نقاب ها دانست در این مطالعه تعدادی مصادیقی از آثار وی که با بهره گیری از نقاب، به تصویر درآمده اندو همچنین از نظر تطبیقی، آثار دو نقاش جنوبی کشورمان، حسین ماهر و حسین احمدی نسب نیز از منظر بهره گیری از نقاب مورد بررسی قرار گرفته اند.نتایج تحقیق نشان می دهد که برخلاف انسور که موضوع نقاب، ویژگی مفهومی داردو وجه تمایز آثار او را شکل می دهد، در آثار دو نقاش ایرانی مزکور، نقاب تنها به شکل برقع و در قالب تصویر واقع گرای سبک پوشش بومی زنان منطقه جنوب ایران تصویر شده و نماد و نشان خاص و رمزآلودی را بازتاب نمی دهد.
كلمات كليدي : نقاب، نقاشی، جمیز انسور، حسین ماهر، حسین احمدی نصب
تاريخ دفاع : 1397-11-08