بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950202026
نام و نام خانوادگي : نسترن محسنیان کوچکسرایی
عنوان پایان نامه : تاثیر ماندالا در اثر گرافیکی (گرافیک محیطی)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمدهادی دانش ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : وحید شیخیان ,
چكيده : از ابتدايي‌ترين نمادهاي شناخته شدة بشر، ماندالا است كه يونگ آن را به عنوان كهن‌الگوي خويشتن بازشناسي كرد. کهن‌الگوها دارای ساختار مشابه هستند؛ به‌عبارتی آرکی ‌تایپ‌ها همگی دارای یک محتوای اصلی و مشترک هستند که سبب ایجاد ارتباط عمیق با همه انسان‌ها شده و به همین دلیل موجب پایداری و ماندگاری این الگوها می‌شود . در حقیقت ، کهن‌الگوي ماندالا یکی از دیریاب‌ترین تصاویر ذهنی و بازماندة اجداد بشري است که داراي مفاهیم مختلف اعم از تکامل و فردانیت است. یونگ روان‌شناس سوییسی، این کهن‌الگو را نماد خویشتن می‌شمارد که ابتدا از دین به روان‌شناسی و سپس حوزة ادبیات وارد گردید. این صورت ازلی بیش‌تر در آسیاي شرقی و بین هندوها و بوداییان مورد توجه است و شامل دایره‌اي محصور در مکعب است. متقارن بودن در ادیان هند برای تعادل، بهینه زیستن، چرخش با آرامش، بازگشت به اصل هستی و اصل درون و همچنین تحقیقی در مورد هم نوع زیستی و رفتارهای بشر دوستانه است، دایره نمادی است برای خورشید و سیارات و از طرفی ذهنیت در دایره به مرکزیتی سوق پیدا میکند که در تمامی ادیان این مرکزیت میتواند حتی به اداره کننده و نظم دهنده ی هستی هم گفته شود. پرسش اصلی این پایان نامه عبارت است از این که آیا میشود با روش نظم دهندگی در فضای دایره به وحدتی یکپارچه با حرکتی کاملا متوازن و یکنواخت دست پیدا کرد؟ واژگان کلیدی: ماندالا، گرافیک، نظم، تقارن، آرامش
كلمات كليدي : ماندالا، گرافیک، نظم، تقارن، آرامش
تاريخ دفاع : 1397-11-06