بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930370838
نام و نام خانوادگي : لیلا قصاب زاده اکبری
عنوان پایان نامه : سنتز نانو ذرات مزوپورس سیلیکا MCM-41 و بارگذاری داروی کتوکونازول روی آن
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي كاربردي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهره نفیسی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سیلیس در ایران به وفور یافت می‌شود این ماده از دو عنصر سیلیسیوم و اکسیژن تشکیل شده و از لحاظ ساختاری شبیه ساختار ملکول آب است. نانو ذرات به علت کاربردهای متعدد در صنایع مختلفی مانند صنایع آرایشی_بهداشتی صنایع اپتیکی و الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته اند. ساختار نانو ذرات نقش بسیار مهمی در عملکرد آنها در مواجهه با واکنش‌های شیمیایی و رفتار فیزیکی آنها دارند. لذا بررسی تغییر ساختار نانو ذرات می‌تواند اطلاعات مفیدی از رفتار ارائه دهند. در این تحقیق نانو ذره مزوپور سیلیکا MCM-41 به روش حذف قالب سنتز گردید و سپس به وسیله EDS اصلاح سطح گردید و بارگذاری داروی ضد قارچ کتوکونازول بر روی آن انجام و بررسی گردید همچنین جذب سطحی داروی کتوکونازول بر روی MCM-41 اصلاح نشده نیز انجام و بررسی گردیده است. مزوپور سیلیس فرمی از سیلیس است و از توسعه‌های اخیر در فناوری نانو می‌باشد. رایجترین انواع نانو ذرات مزوپور MCM-41 و SBA-15 می‌باشد. یکی از کاربردهای نانو ذرات سیلیکای مزوپور مغناطیسی به عنوان حامل مناسب دارو برای رهایش مناسب دارو است که در زمینه‌های بهداشتی آرایشی و دارویی به کار برده می‌شود. مزوپور چیست؟ مواد مزوپور مواد دارای حفره‌هایی با قطر بین 2 تا 50 نانومتر هستند.مواد متخلخل بسته به اندازه خود به انواع مختلفی طبقه بندی می‌شوند، براساس نماد گذاری IUPAC مواد میکروپروز موادی هستند که قطر حفره آنها کمتر از 2نانومتر است ومواد ماکروپروز موادی هستند که قطر حفره آنها بیشتر از50نانومتر میباشد. در نتیجه مزوپور در دسته میانه قراردارد. مواد مزوپور نمونه شامل برخی از انواع سیلیس و آلومینای هست که اندازه مشابه مزوپور خوب دارد. اکسیدهای‌های مزوپور از نیوبیم، تانتالیم، تیتانیوم، زیرکونیوم، سریم و قلع نیز گزارش شده است. بر اساس IUPAC یک ماده مزوپور را میتوان بی نظم کرد و یا در ساختار مزوپور قرار داد. مواد مزوپور سیلیکا از سال 1992 شناخته شده اند به علت نظم ساختاری و قطر بزرگ حفرات و سطح ویژه بالا توجه زیادی به سنتز و کاربردهای این مواد شده است. در این کار تحقیقاتی هدف تولید نانو ذرات MCM-41/ مزوپور سیلیکا می‌باشد. سامانه رهایش کنترل شده بر پایه نانو ذرات مزوپور سیلیکا قادر به حمل انواع مختلف ملکول‌های میزبان هستند. در این بررسی نانو ذرات مزوپور سیلیکا با اندازه روزنه ٤/٢ نانومتر ساخته شده است. ویژگی‌های ساختاری این نانو ذرات مزوپور به وسیله دستگاه‌های انالیزDLS, UV-Vis , FTIR ,ZETA POTENTIAL,SEMشناسایی و بررسی شدند.
كلمات كليدي : نانو ذرات مزوپورس سیلیکا ، داروی کتوکونازول ، سنتز
تاريخ دفاع : 1395-11-23