بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940145297
نام و نام خانوادگي : کسری شفیعی
عنوان پایان نامه : بهبود شاخص بهره¬وری انرژی¬های تجدید پذیر باقابلیت ذخیره¬سازی و به‌کارگیری اینترنت اشیاء در شبکه هوشمند
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : حمید رادمنش ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : مدیریت بهینه شبکه¬های برق یکی از مهم¬ترین چالش¬های بهره¬برداران شبکه¬های قدرت است. امروزه بهره¬برداری شبکه¬های هوشمند برق در حضور تولیدات پراکنده، ذخیره¬سازهای انرژی و انواع بارهای هوشمند پاسخ¬گو و غیر پاسخ‌گو صورت می¬گیرد. تعیین مشارکت تولیدات پراکنده در تأمین بار مصرفی و مشخص¬سازی میزان مشارکت مشترکین برق در اصلاح الگوی مصرف برق یکی از اهداف بهینه¬سازی بهره¬برداری شبکه محسوب می¬شود. در این پایان¬نامه در نظر داریم تا به بهره¬برداری شبکه-های هوشمند برق در شرایط حضور تولیدات پراکنده، ذخیره¬سازهای انرژی و بارهای پاسخ¬گو و غیرپاسخ-گو بپردازیم. از روش اینترنت اشیاء برای تحلیل و مدیریت شبکه استفاده کرده و به تبیین راه¬کاری مبتنی بر شبکه¬های اینترنتی می¬پردازیم. درواقع بر اساس منحنی¬های مشخصه¬ی بار و تولید برق، روشی برای مدیریت شبکه¬های توزیع ارائه می¬شود که مشابه روش مدیریت ترافیک در شبکه-های اینترنتی است. خلاقیت و نوآوری این پایان¬نامه نسبت به سایر روش¬های مدیریت انرژی، بررسی تأثیر برنامه¬ی پاسخ¬گویی بار در بهبود هزینه¬های بهره¬برداری شبکه و افزایش قابلیت اطمینان سرویس‌دهی به کاربران شبکه¬های برق است. هزینه¬های شبکه برق، تلفات شبکه، منحنی¬های تولید و بار و قابلیت اطمینان شبکه ازجمله مواردی هستند که در این پژوهش موردمطالعه قرار می¬گیرد. اهمیت این روش در بهره¬برداری شبکه¬های هوشمند مجهز به تولیدات پراکنده و ذخیره¬سازها است.
كلمات كليدي : بهره¬برداری شبکه¬های هوشمند مجهز به تولیدات پراکنده و ذخیره¬سازها است.
تاريخ دفاع : 1396-11-11