بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930574117
نام و نام خانوادگي : مرضیه سالاری نسب
عنوان پایان نامه : بهبود و بررسی خواص پوشش های بسته بندی نانو کامپوزیت پلیمری زیست تخریب پذیر در صنعت گوشت
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : صنایع غذایی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
دکتر شاهرخ آهنگرانی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سمیرا قیاسی ,
چكيده : چکیده نشاسته پس از سلولز، فراوان ترین و در دسترس ترین پلی ساکارید بوده و به علت داشتن ماهیت پلیمری، قابلیت فیلم سازی خوبی دارد ولی به دلیل دارا بودن برخی معایب نمی تواند به تنهایی فیلم مطلوبی تولید کند.راهکارهای مختلفی برای غلبه برای این محدودیت ها پیشنهاد شده است. این روش ها شامل 1- اصلاح شیمیایی پلیمر نشاسته است 2-اختلاط آن با سایر پلیمرهاست که در این حالت به آنها فیلم بیوکامپوزیت اطلاق می شود. 3- افزودن مقادیر کمی نانو رس است.در این پژوهش، برای اولین بار به منظور بهبود خواص فیلم های نشاسته ای، به طور هم زمان از سه روش استفاده شد : اصلاح نشاسته با استفاده از اسید سیتریک، افزودن کیتوزان به فیلم نشاسته اصلاح شده و افزودن مونت موریلونیت به فیلم بیوکامپوزیت نشاسته اصلاح شده- کیتوزان. بررسی ها نشان داد که با افزایش میزان اسید سیتریک تا 10% وزن نشاسته، میزان مقاومت مکانیکی فیلم افزایش یافته است و با افزایش غلظت اسید سیتریک به بیش از 10%، خواص مقاومت مکانیکی دوباره تضعیف می شود. بر اساس نتایج، غلظت 10% مناسب ترین غلظت اسید سیتریک ترجیح داده شد و در مرحله دوم، در حضور میزان ثابت اسید سیتریک، اثر کیتوزان بر روی خواص فیزیکی فیلم نشاسته اصلاح شده، مورد مطالعه قرار گرفت. افزودن کیتوزان باعث بهبود ویژگی های مکانیکی شد. در مرحله سوم، در حضور 10% اسید سیتریک و هم وزن نشاسته کیتوزان، تاثیر مونت موریلونیت بر روی خواص فیزیکی فیلم بیو کامپوزیت نشاسته اصلاح شده-کیتوزان مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی ساختار فیلم ها با استفاده از آزمون XRD نشان داد که لایه های نانو رس به صورت کاملا یکنواخت در ماتریکس بیوپلیمر پخش می شوند.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: بسته بندی، نانوکامپوزیت، نانوذره، زیست تخریب پذیر
تاريخ دفاع : 1995-12-23