بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930273127
نام و نام خانوادگي : جلال حسین پور
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی زیست حسگر نوری بسیار حساس مبتنی بر اثر رزونانس پلاسمونهای سطحی (SPR) برای آشکارسازی غلظت گلوکوز خون
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا کاشانی نیا ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سید مهدی بنی هاشمی
چكيده : در این پژوهش از یک ساختار چند لایه متشکل از لایه های اکسید سیلیسیوم ، اکسید زیرکانیوم ، گرافن و طلا و همچنین تغییرات رزونانس پلاسمونی ذرات در اثر حضور گلوکز موجود در خون برای اندازه گیری آن استفاده گردید.در این سیستم با شبیه سازی تکنیک یاد شده توسط نرم افزار CST Studio و استفاده از همبستگی مشخص و اثبات شده بین قند خون و قند عرق بدن [32] جمع آوری شده از سطح پوست به اندازه گیری مستقیم گلوکوز در غلظت های مختلف در عرق پوست دست پرداخته شد و میزان اثر بخشی آن را در اندازه گیری گلوکوز با این روش بدون نمونه خون و از روی نمونه عرق خارج شده از پوست سنجیده شد که در نتیجه در اندازیه گیری گلوکوز از 50 mgr/dL تا 250 mgr/dL به سنسوری با ساختاری دست پیدا کردیم که خطی و غیر تهاجمی بود.نتایج اندازه گیری شده در مقادیر مختلف غلظت گلوکوز با نور ورودی در طول موج مادون قرمز 940 نانومتر(320 تراهرتز ) اندازه گیری شده است. این منبع نور نسبت به نور مرئی به دلیل منحصر به فرد بودن و ساده تر بودن تشخیص دهنده نور در خروجی و عدم یکسان بودن طول موج نور محیط با طول موج خود منبع احتمال خطای محیطی کمتری هم دارد.طیف طول موج خروجی های اندازه گیری شده تقریبا 900 تا 1000 نانومتر بودکه به دلیل استفاده از طول موج نزدیک به قرمز حساسیت بالاتر رفت و شیفت خوبی در خروجی به ناحیه فرکانسی قرمز داشتیم و به ناحیه مادون قرمز رسیدیم (IR region) و در نهایت با وجود ورودی و خروجی مادون قرمز و قابلیت فوتو دیتکتشن راحت تر با استفاده از آرایه ای از آشکارسازهای مادون قرمز ، ساخت آسانتر و خیلی ارزان تری در اندازه های بسیارکوچک حاصل می گردد. همچنین قابلیت تکرار پذیری زیاد به دلیل پایداری عناصر و ساختار بکار رفته و همچنین استفاده عرق پوست بدن بجای نمونه خون وجود دارد. این سنسور در مقایسه با نمونه های مشابه سنسورهای پلاسمون سطح از حساسیت بسیار بالای حدود 4000 برخوردار است و تقریبا در ازای هر 1 mgr/dL غلظت گلوکوز اضافه شده 0.5 نانومتر طول موج خروجی تغییر میکند. کلید واژه: نانوذرات، پلاسمونیک، حسگر، پلاسمون سطحی ، SPR ، گلوکز اکسیداز (GOx) ، Sweat Glucose
كلمات كليدي : نانوذرات، پلاسمونیک، حسگر، پلاسمون سطحی ، SPR ، گلوکز اکسیداز (GOx) ، Sweat Glucose
تاريخ دفاع : 1397-09-05