بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940077545
نام و نام خانوادگي : مرضیه عباسی مقدم نیاسر
عنوان پایان نامه : باغ موزه ادیان با رویکرد روح مکان( منطقه 20 شهرداری تهران)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : معمارى
رشته/گرایش تحصيلي : معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ویدا نوروز برازجانی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
محمدرضا پورزرگر
چكيده : دین از وجوه امتیاز بشری است و انسان طی قرون متمادی باور های دینی متعددی را تجربه کرده است که هر یک پیروانی دارد. برخی با کشیدن دیوار های بلندی میان ادیان باعث ایجاد جنگ و تفرقه شده اند در حالی که اساسا نهایت توقع انسان از دین آرامش و سعادت است. بدین ترتیب گفتگو به عنوان تعامل سودمند ضرورت امروز دینداران است. این رفتار ضروری نیازمند بستری است تا در آن شکل گیرد. بستری که تعاملات اجتماعی افراد از ادیان متفاوت را ممکن ساخته و آن را تقویت سازد. مکانی برای بیان و تبادل آزادانه عقاید دینی. در راستای این هدف, طراحی موزه ادیان برای گفتگوی موثر ادیان با یکدیگر ضروری به نظر میرسد.از طرفی توجه بیش از حد به عملکرد در دیدگاه معماری امروزه منجر به کمرنگ شدن وجوه معماری در ارتباط با مخاطب شده است ودر نتیجه خلا معنا بیش از پیش در جوامع امروزی خود نمایی می کند.به همین دلیل طراحان و برنامه ریزان محیطی به دنبال بهتر شدن کیفیت فضاها و ایجاد فضاهایی با ارزشهای انسانی هستند. فضاهایی که القا کننده حس تعلق، هویت و احساس لذت در ذهن مخاطب باشد. با توجه به مطالب مطرح شده طراحی باغ موزه ادیان با رویکرد روح مکان می تواند بستری باشد برای ایجاد تبادل عقاید ،درک حس آرامش و ایجاد فضاهایی با معنا که بتواند توسط مخاطب درک شود. از عوامل موثر در کیفیت معنایی فضای معماری، می توان به روح مکان و در نتیجه به حس حاصل از آن اشاره کرد.حس مکان ,متاثر از "معانی"و ارزش های فردی و جمعی است و همچنین بر نگرش ها و به ویژه رفتار فردی و اجتماعی افراد در مکان تاثیر گذار است. حال این سوال ها مطرح است که : • حس حاصل از روح مکان چگونه می تواند به بیان زبان مشترک بین ادیان بپردازد؟ • چگونه می توان با توجه به هویت مکان باغ موزه ای طراحی کرد که روح مکان و حس حاصل از آن؛ در آن جریان داشته و با مخاطب در تعامل باشد؟ • چگونه می تواند هویت سایت و همجواری ها ،درطراحی موزه تاثیر گذار باشد؟ هدف از طراحی باغ موزه ادیان نشان دادن ارتباط بین پرستش با طبیعت است حال انکه ذات نیایش برگرفته از ذات انسانی است و هیچ گونه تغییری در طول اعصار نخواهد داشت. با توجه به این که حس برگرفته از هر مکانی با توجه به روحیات خود فرد خواهد بود این مجموعه با رویکرد روح مکان و درک معنای نیایش توسط افرادطراحی شده است . از دیگر اهداف این پروژه توجه به طراحی باغ به عنوان پارادایس و تاثیر طبیعت بر روح نیایش افراد است.با توجه به رسالت مشترک همه ادیان سعی شده تا با کمک معماری زبان مشترکی در بیان این حس مشترک داشته باشیم. رویکرد روح مکان برای درک و طراحی مکان هم به صورت عینی و ذهنی مفید است. برای دست یافتن به اهداف پروژه از کانسبت پالمسیست استفاده شده است. با توجه به این که دین پالمسیست است و هر دین جدید بر روی آثار دین قبلی بنا شده است ؛ از ایده لایه ها در طراحی بهره جسته و برای بستر پروژه از سایت فرهنگی محله ظهیر آباد ابن بابویه در مجاورت برج طغرل به عنوان مکانی با هویت تاریخی غنی استفاده شده است. تحقیق پیش رو از نوع کیفی است که با مراجعه به کتابخانه،اسناد تاریخی و اینترنت شکل گرفته است
كلمات كليدي : باغ موزه ، روح مکان، تهران
تاريخ دفاع : 1397-03-22