بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۵۰۰۰۲۶۶۴
نام و نام خانوادگي : سید حامد رسول نژاد
عنوان پایان نامه : نقش فن آوری دیجیتال در ایجاد بهره وری روشهای آموزشی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : ارتباط تصويري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مجتبی اللهیاری
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : پرناز گودرزپروری ,
چكيده : دنیای امروز، دنیای تبادل اطلاعات ، آموزش ، پیشرفت فردی و اجتماعی است و انسان ها در تلاش هستند تا درک بهتری از جهان پیرامون خود بدست آورند. برای اینکه بتوان به اطلاعات مورد نظر درباره محیط، افراد، اشیا و موارد دیگر در جهان واقعی دسترسی داشت، لازم است از برخی رسانه ها استفاده شود. حال برای دسترسی به اطلاعات با روشی کاملا متفاوت، جهان فیزیکی و واقعی پیرامون خود را اینگونه در نظر بگیرید که یکسری اطلاعات دیجیتال به آن اضافه می کنید که شامل جهانی است برای افزودن چیزهایی که شما به طور معمول نمی بینید، نمیشنوید، لمس نمی کنید وحس نمی کنید واقعیت افزوده یکی از جذاب ترین رسانه هایی است که امروزه با این روش به انتقال پیام می پردازد. واقعیت افزوده بیشتر از آنکه یک تکنولوژی باشد یک رسانه است و رسالت یک رسانه ایجاد ارتباط با مخاطب و انتقال پیام است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و به لحاظ دادهای تحقیق از نوع کیفی است. در این پژوهش سعی بر آن است تا نقش واقعیت افزوده در آموزش مورد بررسی قرار گیرد و جنبه های بصری که باعث می شود مخاطب با این رسانه ارتباط برقرار کند مورد مطالعه قرار می گیرد نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که واقعیت افزوده نقش مهمی در بهبود سطح آموزش در دنیای امروز ایفا می کند و اطلاعاتی که بصری سازی می شوند به صورت کارآمدتری نیاز مخاطبان را برطرف می کند. انتقال اطلاعات به صورت تعاملی و با کمک واقعیت افزوده باعث می شود مخاطبان به این رسانه نوین جذب شوند و درک بهتری از علوم مختلف پیدا کنند واژه های کلیدی: اپلیکیشن، گرافیک دیزاین، رسانه های دیجیتال، واقعیت افزوده، تعاملِ، آموزش، رابط کاربر
كلمات كليدي : اپلیکیشن، گرافیک دیزاین، رسانه های دیجیتال، واقعیت افزوده، تعاملِ، آموزش، رابط کاربر
تاريخ دفاع : 1397-11-01