بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 8611302128
نام و نام خانوادگي : سیده الهام طباطبایی
عنوان پایان نامه : چهار هنرمند تاثیرگذار بر نقاشی معاصر ایران (هانیبال الخاص،محسن وزیری مقدم، جلیل ضیاءپور،مارکو گریگوریان)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
محمد رضا فیروزه ای
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه تغییر و تحولاتی را در سطوح مختلف جامعه شاهدیم که این تغییرات، دامن گیر هنر و نقاشی ایران نیز شده است. نقاشی ایران در سراسر تاریخ، با فرهنگ های بیگانه و سنت های غربی و شرقی برخورد کرده و غالباً به نتایج جدیدی دست یافته است که به راستی ادوار شکوفایی و بالندگی این را باید محصول اقتباس های سنجیده و ابداعات تازه ی برخی هنر مندان نقاش دانست. در این تحقیق ما به دنبال علل و انگیزه های این تغییرات و تحولات هستیم و این که چه هنرمندانی از کجا برخاسته و چه تأثیراتی بر نقاشی معاصر ایران گذاشته اند. سپس در بسط این موضوع به بررسی چگونگی این تأثیرات می پردازیم. در این رساله، در گروه نقاشان تأثیر گذار، هنرمندانی چون: جلیل ضیاءپور، هانیبال الخاص، مارکو گرگوریان، محسن وزیری مقدم مورد بررسی قرار خواهند گرفت و به نقد و بررسی آثار و روند هنری شان در ارتباط با جریان هنر معاصر ایران خواهیم پرداخت. همچنین در اینجا، به مطالعه ی تأثیر گذاری زیبایی شناختی اینان بر نقاشی معاصر و همنسلان و شاگردانشان می پردازیم. و در این راستا به عمده مسئله ی تأثیرگزار در جریان هنر معاصر ایران یعنی علل و عوامل ورود سبک های جدید هنری توسط این هنرمندان از قبیل کوبیسم، اکسپرسیونیسم، آبستره در هنر نقاشی ایران و روند ایرانی سازی این آثار توسط ایشان مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
كلمات كليدي : هانیبال الخاص،محسن وزیری مقدم، جلیل ضیاءپور،مارکو گریگوریان
تاريخ دفاع : 1394-11-03