بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۳۰۴۷۷۶۳۵
نام و نام خانوادگي : ندا ثابتی
عنوان پایان نامه : بررسی علل، چرایی و چگونگی تأثیر اتفاقات و احوالات شخصی نمایشنامه‌نویسان بر آثارشان با تمرکز بر روی آثار چند نمایشنامه‌نویس مطرح معاصر ایرانی، بعد از انقلاب اسلامی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رحمت امینی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پایان نامه،احوالات شخصی نمایشنامه نویس ها، از نظر فکری و روحی و روانی مورد بررسی قرار می گیرد که تا چه حد و چگونه احوالات و روحیه آنها، روی ایده و موضوع و فضا و شخصیت های نمایشنامه هایشان تاثیر گذاشته است.به طور دقیق تر یعنی،بررسی مسایل روحی و اتفاق های زندگی خصوصی نمایشنامه نویس ها که روی آثارشان تأثیرگذاشته است. چه از نظر مسایل و احساسات شخصی و چه مسایل و اتفاق های خانوادگی و چه موضوع اجتماعی و تاریخی و سیاسی و فلسفی که ظاهرا خارج از فضای شخصی و احساسی است ولی تاثیرگذار و مهم است و روی نمایشنامه ها، تاثیرات خودش را که از ذهن نمایشنامه نویس آمده، می گذارد.در این پایان نامه، به چند نمایشنامه نویس غیر ایرانی هم همچو تنسی ویلیامز و آرتور میلر با توجه به توضیحات و اعتراف های مکتوب آنها اشاره شده است و بعد به چند نمایشنامه نویس ایرانی، همچو بهرام بیضایی، اکبر رادی و غلامحسین ساعدی اشاره شده تا بتوان عمومیت این موضوع را بیان کرد و با اشاره به آثار و زندگی نامه و احوالات شخصی این نمایشنامه نویسان غیر ایرانی و ایرانی، به این مساله تاکید کرد که نوع نگاه و میزان احساس و حد تاثیرپذیری نمایشنامه نویس از زندگی خودش و اطرافیانش، تا چه حد زیادی می تواند روی متون و شخصیت پردازی ها تأثیر گذار باشد و همچنین فهم و درک و کشف و تحلیل چنین مسایلی از دل متن تا چه حد می تواند به تحلیل و نقد درست تر نمایشنامه از جهت لایه های روانشناسانه و اجتماعی و تاریخی و سیاسی کمک کند و حتی چنین اطلاعاتی می تواند به کارگردان و بازیگر هم تا حد زیادی کمک کند و موجب تحقیق بیشتر و کشف عمیق تر لایه های پنهان متن شود. واژه های کلیدی: تأثیر احساسات،آثار شخصی،نمایشنامه نویسان،نمایشنامه،افکار،اعتقادها،تأثیر و تأثر
كلمات كليدي : تأثیر احساسات،آثار شخصی،نمایشنامه نویسان،نمایشنامه،افکار،اعتقادها،تأثیر و تأثر
تاريخ دفاع : 1396-10-30