بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950045791
نام و نام خانوادگي : زهرا صفاری
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر نوع استرول گیاهی بر روی کپسوله شدن و رهاسازی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي- شيمي آلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : راهبه امیری دهخوارقانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آذر باقری قمی ,
چكيده : دارورسانی با استفاده از نانوحامل ها به علت قطر بسیار اندک آنها بسیار مطلوب است و کمک شایانی به بهبود بهره وری درمان توسط داروهای انکپسوله می نماید. نانو ذرات لیپیدی حامل های کلوئیدی با اندازه بین 50 تا 1000 نانومتر هستند که به دلیل دارورسانی هدفمند، زیست سازگاری مناسب ، افزایش فرمولاسیون دارویی و افزایش محتوای دارویی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. نانو ذرات لیپیدی را می توان با کمک امولسیون سازی تهیه نمود و با استفاده از نیروهای مکانیکی مانند انرژی فراصوت و هموژنایزر به اندازه ی زیر میکرومتر رساند. این ساختارها توانایی حمل داروها و مواد فعال را در قسمت لیپیدی خود دارند که همین امر موجب محافظت ماده ی مورد نظر از آسیب های محیطی می شود در نتیجه این طیف از نانوذرات می توانند در حمل داروها و طولانی نمودن اثربخشی آن ها مورد استفاده قرار گیرند، در این آزمایش فیتواسترول از روغن سویا و آفتابگردان استخراج شد و با پتاس ترکیب شد، سپس با آب یک ساعت رفلاکس شد، سپس به آن دی اتیل اتر و آب اضافه شد. و با استفاده از دکانتور دو فاز آبی و آلی جداسازی شد، سپس با دستگاه روتاری حلال فاز آلی را پراندیم و رسوب حاصل را 24 ساعت در یخچال گذاشتیم و رسوب فیتواسترول را بدست آوردیم. فیتواسترول را با روغن شتر مرغ و پی گوسفند و لسیتین سویا کپسوله کردیم تا نانوکپسول لیپیدی جامد حاوی فیتواسترول به دست آمد، سپس در شرایط شبیه ساز بدن با بافر فسفات 2/7 و هیدروکلریک اسید 2/1 با دستگاه انکوباتور شیکر رهاسازی انجام شد. در این آزمایش از دستگاه های طیف سنجی مثل FT-IR, UV-Visible, SEM, DLS استفاده کردیم.
كلمات كليدي : استرول گیاهی، کپسوله شدن، رهاسازی
تاريخ دفاع : 1397-10-29