بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920564877
نام و نام خانوادگي : مهرناز مطلبی
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر استرس کودکان در مدرسه (طراحی بازی کمک آموزشی برای کاهش استرس و اختلالات یادگیری کودکان هفت ساله در مدرسه)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : طراحى‏صنعتى
رشته/گرایش تحصيلي : طراحي صنعتي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مسعود محمودخان شیرازی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش تلاش شده است تا راه‌کارهای موجود برای بهبود وضعیت کودکان 7 ساله در مقطع اول دبستان در خصوص جلوگیری از استرس و ایجاد اشتیاق برای یادگیری مورد بررسی قرار گیرد. از اینرو پژوهشی توصیفی تحلیلی بر روی کودکان مقطع اول دبستان انجام شد و طبق مشاهدات انجام شده در خصوص رفتارها و بازخورد آن‌ها در محیط در حال آموزش، استراحت و بازی، در نهایت از مجموع بررسی‌های صورت پذیرفته, شاخص‌هایی برای تعریف محصول مفید, قابل استفاده و مطلوب با هدف جلوگیری از اختلالات یادگیری و بروز استرس در دانش‌آموزان در مسیر ایده پردازی قرار گرفتند. که در نتیجه‌ آن استفاده از بازی‌های فکری با سناریو آزاد بر کاهش میزان استرس کودکان در مدرسه تاثیر گذار دیده شدند.
كلمات كليدي : استرس، کودکان، مدرسه، اختلالات یادگیری
تاريخ دفاع : 1397-10-29