بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940127912
نام و نام خانوادگي : شیما چیت‌سازیان
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه‌ی فیگور و فضا در نقاشی‌های پابلو پیکاسو و فرانسیس بیکن با رویکرد پدیدارشناسی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نقاشى
رشته/گرایش تحصيلي : نقاشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
کاترین چرخیان
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
حسین اردلانی
چكيده : پژوهش در اين راستا به روش کتابخانه‌ای به بررسى عناصر فيگور (فرم) و فضا در آثار دو نقاش بزرگ (پابلو پيكاسو) (فرانسيس بيكن) از منظر پديدارشناسى می‌پردازد. پيكاسو و بيكن بی‌شک از نام‌آورترین و اثرگذارترين هنرمندان سده‌ی بيستم محسوب می‌شوند و ازاین‌رو اهميت بررسى آثار آنان از واجبات است. پديدارشناسى از رکن‌های اساسى فلسفه می‌باشد. "پديدارشناسى بررسى ساختارهاى آگاهی است، آن‌چنان‌که از منظر اول‌شخص تجربه می‌شود". پدیدارشناسی در اوايل قرن بيستم در آثار (هوسرل، هايدگر، سارتر، مرلوپونتى،....) جاى خود را پيدا كرد. دو جريان اصلى در پديدارشناسى هنر يافت می‌شود كه شامل:١-پديدارشناسى متعارف يا سوبژكتيو ٢- پديدارشناسى هرمنوتيك، می‌باشد. فيلسوفان پديدارشناس ازجمله هايدگر و مرلوپونتى آراء و نظرياتى در باب هنر دارند كه به اين اندیشه‌ها در اين پژوهش پرداخته شده و از هدف‌های اين پایان‌نامه اين بوده است كه با مؤلفه‌های (رنگ، پرسپكتيو، آگاهی بدن، صيرورت) به تجزیه‌وتحلیل آثار اين دو نقاش پرداخته شود كه توصیف‌های مشتركى يافت گرديده است. از نتیجه‌گیری‌های به‌دست‌آمده بر اين است كه نقاشان تجربه‌های پديدارشناسى خود را به‌جای گفتار در آثارشان نقش می‌زنند. واژه‌های کلیدی: پابلو پیکاسو، فرانسیس بیکن، پدیدارشناسی، فیگور، فضا، هایدگر، هوسرل، مرلوپوتی، رنگ، پرسپکتیو، آگاهی بدن، صیرورت.
كلمات كليدي : پابلو پیکاسو، فرانسیس بیکن، پدیدارشناسی، فیگور، فضا، هایدگر، هوسرل، مرلوپوتی، رنگ، پرسپکتیو، آگاهی بدن، صیرورت.
تاريخ دفاع : 1396-11-04