بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940104690
نام و نام خانوادگي : سجاد پورامن مشتقین
عنوان پایان نامه : ارزیابی و مطالعه تحلیلی پیکربندی های مختلف مقاطع سرد شکل گرفته در سازه های فولادی از نظر شکل پذیری و ظرفیت جذب انرژی ومدل سازی
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي زلزله
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علی گل صورت پهلویانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فرخ فروتن ,
چكيده : محبوبیت ساختارهای فولادی سرد نورد شده (CFS) اخیرا به طرز چشمگیری در سال‌های اخیر در نتیجه کشف مزایای این سازه‌ها مثل سبکی مواد سازنده آن، ظرفیت جذب انرژی قابل توجه، عمکرد لرزه‌ای در برابر بار جانبی، بهره‌وری زمانی و مقرون به صرفه بودن آن افزایش یافته است. با توجه به وزن پایین این نوع سازه ها، عملکرد لرزه ای آن ها مطلوب بوده و در مناطق با شدت لرزه خیزی بالا به عنوان گزینه اصلی ساخت و ساز صنعتی در نظر گرفته می شود. همچنین این نوع سازه ها عملکرد مناسبی به عنوان گزینه های ساخت خانه های سریع الاحداث پس از وقوع زلزله دارا می باشند. در این پایان نامه به بررسی و مطالعه تحلیلی پیکربندی های مختلف مقاطع سرد شکل گرفته در سازه های فولادی از نظر شکل پذیری و ظرفیت جذب انرژی پرداخته شده است. بدین منظور از مقاطع مختلف فولاد سرد نورد شده جهت ساخت قاب استفاده و مدلسازی ها در محیط نرم افزار SAP اقدام شده است. بر اساس نتایج مقایسه ظرفیت نهایی قاب برای حالات مختلف شکل مقطع ستون CFS مشاهده شده است که بالاترین میزان ظرفیت نهایی قاب مربوط به مدل C شکل پشت به پشت بوده است. مرتبه دوم مربوط به مدل C شکل متعامد بوده است با این حال مدل C شکل پشت به پشت به میزان 5% نتایج بالاتری را نمایش داده است. همچنین کمترین میزان ظرفیت نیز مربوط به مدل های C شکل تک و U شکل بوده است. بر اساس نتایج مقایسه جذب انرژی قاب برای حالات مختلف شکل مقطع ستون CFS مشاهده شده است که بالاترین میزان جذب انرژی مربوط به مدل C شکل پشت به پشت بوده است که با توجه به رابطه مستقیم شکل پذیری و جذب انرژی می توان نتیجه گرفت که این مدل دارای شکل پذیری بالاتری بوده است. مرتبه دوم مربوط به مدل C شکل متعامد بوده است. همچنین کمترین میزان جذب انرژی نیز مربوط به مدل U شکل بوده است. در نهایت، مدل C شکل متعامد به عنوان مقطع برتر پیشنهادی جهت استفاده در Wall Post Corner پیشنهاد شده است.
كلمات كليدي : ارزیابی و مطالعه تحلیلی پیکربندی های مختلف مقاطع سرد شکل گرفته در سازه های فولادی از نظر شکل پذیری و ظرفیت جذب انرژی ومدل سازی
تاريخ دفاع : 1397-11-01