بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940220080
نام و نام خانوادگي : مسلم آقاکوچک زاده
عنوان پایان نامه : تاثیرِ درام مدرن اروپا با تاکید بر جریان ابزوردیسم و گزیستانسیالیسم بر نمایشنامه‌های کوبو آبه
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مهرداد رایانی مخصوص ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر به تاثیرِ درام مدرن اروپا با تاکید بر جریان ابزوردیسم و اگزیستانسیالیسم بر نمایشنامه‌های کوبو آبه می‌پردازد و علل پذیرفتن و نسبت اندیشه تئاتر مدرن اروپا و خط فکری کوبو آبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرسش اصلی این پژوهش به چگونگی تاثیر جریان ابزوردیسم و شاخه‌های منشعب بر نمایشنامه‌های "کوبو آبه" استوار است و بر طبق فرضیه این پژوهش: نمایشنامه‌های "کوبو آبه" به لحاظ ساختاری و محتوایی تحت تاثیر جریان ابزورد و تفکر اگزیستانسیالیسم اروپا هستند.رویکردی تحليلی- توصيفی مد نظر این پژوهش بوده است و پژوهش حاضر بر مبنایِ روشِ تحقیق کتابخانه‌ای صورت گرفته است. بررسی حاصل و نتایج به دست آمده‌ی این پژوهش اثبات می‌کند که آبه با آگاهی از مولفه‌ها و ویژگی‌های تئاتر ملی ژاپن عبور می‌کند و کمتر به آن‌ها در نمایشنامه‌هایش توجه می‌کند؛ زیرا او به جای بکارگیری مفاهیم و اندیشه‌های نمایشنامه‌نویسان سنت‌گرای ژاپن که بیشتر به مسائل آیینی، باورها، جشن‌ها و قصه‌های کهن توجه داشتند، به مسائل و مصائب انسان عصر جدید و دغدغه‌های هستی شناسانه‌ی انسان مدرن پساجنگ پرداخته است. مواردی همچون آسیب‌های اجتماعی و روانی، ازخودبیگانگی، فقدان هویت، خودکشی، ترس‌ها و اضطراب‌ها، عدم مراوده انسانی و نمونه‌هایی از این دست در آثارش به وضوح یافت می‌شود. آبه با بهره‌گیری و به تاثیر از شیوه‌های نوین نمایشنامه‌نویسان اروپای نیمه‌ی قرن بیستم، مانند: " ساموئل بکت" ، " اوژن یونسکو" و " هارولد پینتر" ، ساختار و سبک منحصر به فردی در آثار نمایشی خویش و حتی تئاتر مدرن ژاپن به وجود آورده است. اضافه بر آن، آبه با آشنایی و مطالعه‌ی آثار فلسفی نویسندگان غربی همچون، "یاسپرس"، "سارتر" و" نیچه" تحت تاثیر فلسفه اگزیستانسالیسم فرانسوی (پس از جنگ) و متاخر قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از نمونه‌های تحلیلی نمایشنامه‌های "کوبو آبه" ، ثابت می‌کند که آبه از مفاهیمی کلیدی مکتب اگزیستانسیالیسم، همچون، تنهایی، اضطراب، انتخاب، مرگ و آزادی تاثیر فراوان گرفته است. کلید واژگان این پژوهش عبارتند از : کوبو آبه. تئاتر ابزورد. اگزیستانسیالیسم. جنگ جهانی دوم.
كلمات كليدي : کوبو آبه. تئاتر ابزورد. اگزیستانسیالیسم. جنگ جهانی دوم.
تاريخ دفاع : 1397-10-30