بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950279051
نام و نام خانوادگي : منصور نوذری
عنوان پایان نامه : بهینه سازی چند هدفه موتورBLDC نوع آهنربا سطحی بااستفاده از الگوریتم TLBO
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمود حسینی علی آبادی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : حمید رادمنش ,
چكيده : امروزه موتورهای DC بدون جاروبک به دلیل ویژگی¬های منحصر به فرد کاربردهای گسترده¬ای در ابزارآلات صنعتی، تجهیزات پزشکی، محرک¬های الکترومغناطیسی، سیستم¬های راه¬انداز خودروهای برقی، صنعت رباتیک، سخت¬افزارهای کامپیوتری و صنایع زیردریایی دارند. مواردی چون بازده زیاد، پروسه ساخت و تعمیر و نگه¬داری ساده، سهولت در کنترل و عملکرد دینامیکی خوب از مزایای این موتورها هستند، در حالیکه ریپل گشتاور، محدودیت تضعیف میدان و احتمال مغناطیس¬زدایی آهنرباها از عیب¬های آن محسوب می¬شوند. مهم¬ترین عیب این موتور، نوسانات گشتاور در مشخصه گشتاور خروجی آن است که باعث ایجاد لرزش و نویز صوتی در محیط پیرامون آن می¬شود. برای غلبه بر این عیب می¬توان بر روی بهبود ساختار موتور کار کرد. در این پایان¬نامه طراحی بهینه یک موتور DC بدون جاروبک با آهنرباهای سطحی با استفاده از الگوریتم TLBO ارائه شده است. برای طراحی مؤثر موتور تابع هدف به صورت نسبت تلفات به مجموع وزن¬داری از ثابت موتور و چگالی توان در نظر گرفته شد. ابتدا به کمک الگوریتم TLBO تابع هدف مسئله، مینیمم¬سازی شده تا ابعاد بهینه موتور جهت نیل به کمترین تلفات و بیشترین ثابت موتور و چگالی توان بدست آورده شود، سپس موتور با ابعاد موردنظر مورد تحلیل المان محدود قرار گرفت تا مشخصات خروجی آن چون گشتاور و جریان بدست آورده شود. در مرحله بعد با استفاده تحلیل پارامتری اثرات تغییر Embrace و آفست قطب برروی گشتاور دندانه¬ای بررسی ¬شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که اولاً الگوریتم TLBO در مینیمم¬سازی تابع هدف دارای سرعت و همگرایی خوبی است، ثانیاً برای کاهش گشتاور دندانه¬ای باید مقداری مناسبی از Embrace و آفست قطب در نظر گرفته شود، به صورتیکه برای Embrace و آفست به ترتیب برابر با 0.66 و 32.5 میلی¬متر، مقدار مثبت و منفی پیک گشتاور دندانه¬ای به ترتیب 0.78 و 0.86- بدست آمد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: موتور BLDC ، الگوریتم TLBO، Embrace قطب، آفست قطب، گشتاور دندانه¬ای، متوسط گشتاور
تاريخ دفاع : 1397-11-10