بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950257001
نام و نام خانوادگي : حیدر پروان
عنوان پایان نامه : مدل‌سازی ارتعاشات عمودی کابین آسانسور و ارائه‌ی راهکارهایی جهت کنترل آن
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - ساخت و توليد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : علیرضا محمدیون , احمد حسینی سیانکی
استاد مشاور () : ,
چكيده : لرزش در حرکت آسانسور ها از عمده مشکلاتی است که تمامی افراد فعال در صنعت آسانسور با آن سرو کار دارند، این مشکل تنها مختص آسانسورهای تولید داخل نیست و گاه در پکیج آسانسورهای خارجی نیز مشاهده می¬گردد که حل آن به راحتی امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه حرکت یکنواخت و بدون لرزش آسانسور یکی از مهمترین مشخصات برای یک آسانسور ایده¬آل است، لذا تحقیقات در این پروژه در حوزه¬ی ارتعاشات کابین و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از ارتعاشات کابین آسانسور استوار است. در این تحقیق به بررسی استحکام ارتعاشی و کنترل ارتعاشات عمودی کابین آسانسور در چهار مدل پرداخته می¬شود. در ابتدا مدل واقعی کابین آسانسور به همراه چارچوب نگهدارنده کابین طراحی می¬شود. سپس با استفاده از روش اجزای محدود به آنالیز مودال کابین پرداخته شده است. پس از شناسایی نقاط ضعف کابین راهکارهایی به منظور افزایش استحکام ارتعاشی سازه ارائه می¬شود. نتایج مدل چهار نشان می¬دهد که خود کابین پیچش و خمش و جابه جایی نداشته است که خود تایید می¬کند این مدل یک مدل بسیار مناسب برای طراحی است. کلمات کليدي: ارتعاشات عمودی، کابین آسانسور، استحکام ارتعاشی، اجزای محدود
كلمات كليدي : ارتعاشات عمودی، کابین آسانسور، استحکام ارتعاشی، اجزای محدود
تاريخ دفاع : 1397-10-05