بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920070495
نام و نام خانوادگي : علیرضا حیدری شیخ
عنوان پایان نامه : طراحی سیستم آشکارساز آتش و گاز در درگاه اینترنت اشیاء
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا صباغی ندوشن ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
سید مهدی بنی هاشمی
چكيده : در این تحقیق موضوع طراحی و ساخت یک مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری را ارائه می دهیم که از طریق این سیستم، بتوان میزان نشت گاز و وضعیت آتش را از طریق درگاه اینترنت اشیاء، کنترل و نظارت کرد. در این طرح، سخت افزاری طراحی می گردد که به وسیله حسگرهای محیطی، با محیط ارتباط برقرار کرده و دادههای محیطی را به شبکه جهانی اینترنت از طریق پروتکل MQTT در سرور ابری ساخته شده ارسال می کند. از طرف دیگر، نرم افزار گرافیکی با زبان جاوا تحت سیستم عامل ویندوز طراحی می گردد تا با سرور ابری تحت پروتکل MQTT ارتباط برقرار کرده، دادهها را دریافت می کند و پس از تجزیه و تحلیل این مقادیر را به نمایش می گزارد. نکته قابل اهمیت در بخش طراحی نرم افزار گرافیکی، بکار گیری منطق فازی و پیاده سازی سیستم فازی جهت تشخیص آتش می باشد. ایده اصلی این طرح به دلیل استفاده روزافزون کنترل و نظارت تجهیزات در درگاه اینترنت اشیاء و همچنین بکار گیری شبکه های حسگر بیسیم جهت حذف آشکارساز¬های کابلی به خاطر هزینه های راه اندازی بالا و محدودیت مکانی جهت نصب می باشد. این طرح تلفیقی از چندین پروژه متوسط و کوچک سخت افزاری و نرم افزاری است که از ارائه یک ایده اولیه شرع شده و به بخش های اجرایی شامل طراحی و ساخت مدار، ارتباط با دنیای واقعی، بهره گیری از چندین پروتکل ارتباطی و نهایتا طراحی و اجرای سرور ابری و نرم افزار گرافیکی جاوا ختم می گردد. نتایج حاصل نیز علی رغم مشکلات موجود و با توجه به پیش بینی های صورت پذیرفته، قابل قبول و در راستای اهداف طرح بوده است. که نهایتا به ساخت سخت افزار طرح ( حسگر بیسیم )، ساخت سرور ابری و ساخت نرم افزار گرافیکی انجامید و پیاده سازی و تست طرح با اعمال عوامل محیطی در درگاه اینترنت اشیاء موفق بوده است.
كلمات كليدي : اینترنت اشیاء، پروتکل MQTT ، سیستم فازی، حسگر بی سیم
تاريخ دفاع : 1397-06-04