بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940253252
نام و نام خانوادگي : میرهاشم نوری
عنوان پایان نامه : تشخیص نشتی در خطوط لوله نفت با استفاده از تحلیل هوشمند داده های فشار
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : کنترل
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مهدی سیاهی
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
روح اله برزمینی
چكيده : امروزه بسیاری از مواد نظیر آب، نفت و حتی برخی از مواد جامد از طریق میلیون¬ها کیلومتر خط لوله در سراسر جهان منتقل می¬شوند. شبکه انتقال و توزیع نفت بسیار دقیق بوده و دائماً در حال رشد و توسعه می¬باشد. این شبکه مستعد بسیاری از خطرات است. خطوط لوله از طریق خوردگی داخلی، خارجی، خرابی، آسیب توسط انسان¬ها و خرابی¬های در هنگام تولید در معرض آسیب می¬باشند [1]. با این حال، خطوط لوله از جمله امن¬ترین وسایل انتقال نفت محسوب می¬شوند. تهدید اصلی در این خطوط، نشتی است. اثرات نشتی فراتر از هزینه تعمیر و هزینه تلفات نفت می¬باشد زیرا به طور قابل ملاحظه¬ای زندگی و محیط زیست انسان¬ها را تحت تأثیر قرار می¬دهد. به منظور جلوگیری از این هزینه¬های زیاد، طراحی روش تشخیص نشتی کارآمد و قابل اطمینان بسیار مهم می¬باشد. با این حال، اطلاعات زیادی به منظور دستیابی به یک سیستم قابل اطمینان مورد نیاز است. قبل از تصمیم¬گیری در مورد اقدامات اصلاحی، محل و اندازه نشت باید شناخته شود. تا کنون، تحقیقات زیادی برای یافتن موقعیت و اندازه نشتی خطوط لوله نفت با دقت بالا انجام شده است.
كلمات كليدي : نشتی ، خطوط لوله نفت ، داده های فشار
تاريخ دفاع : 1397-11-11