بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940442220
نام و نام خانوادگي : لنا سطوت
عنوان پایان نامه : مطالعه تصویرسازی کودک با هدف آرامش روحی کودکان گروه سنی الف
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : مینا جلیلی غیاثوند ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : نادر موسوی فاطمی ,
چكيده : میل به آرامش یک هنجار حیاتی است و کودک باید این راه پر پیچ و خم را بپیماید تا این راز بقا را بیاموزد، کودک بر خلاف بزرگسالان نمی تواند به دلخواه خود نیازهایش را برآورده سازد اینجاست که رهبری تربیت ما معنامی شود.این تحقیق چکیده مطالعه چندین کتاب جامعه شناسی و روانشناسی وتعلیم وتربیت در ورای هنر تصویر سازی است. روش تحقیق به شیوه نظریه مبنایی می باشد.در این روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به صورت مستمر صورت می گیردو همچنین نمونه گیری آن نظری است، یعنی از مفاهیم نمونه گیری می شود و نه از افراد.هدف اصلی این تحقیق بازنمایی آرامش در تصویر سازی کودکان گروه سنی الف، از بین 167 مورد کتاب در نشریه کانون پرورش فکری کودکان که در سالهای 1354 تا 1396 بوده است که 97 مورد آن بار آموزشی و اخلاقی داشته که از70مورد کتاب باقی مانده 50مورد با این هدف همسو بوده است.و گزارش 12 فرم50 در 70 تصویرسازی کار عملی اینجانب که گویای اثبات این هدف است. درنهایت نتیجه حاصل تحقیق بدین شرح است که تصویرسازان درشکل گیری جامعه ای سالم و پیشرفته و توسعه علم و فناوری و فرهنگ با بکارگیری المان های مناسب نقش بسزایی در آرامش روحی انسان ها به خصوص کودکان گروه سنی الف که اینها نسل های آینده ما هستند را ایفا می کنند.
كلمات كليدي : تصویرسازی، آرامش روحی، کودک
تاريخ دفاع : 1396-08-23