بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930556066
نام و نام خانوادگي : سید مسعود حسینی
عنوان پایان نامه : کارآمدی طیفی ساختارهای مختلط سیستم فرستنده- گیرنده چندفرستنده چندگیرنده حجیم مبتنی بر پردازش تبدیل فوریه گسسته
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مخابرات
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : لیلا قابلی ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
دکتر نیما رئیسی
چكيده : در سیستم¬های چندورودی- چند خروجی (MIMO) معمولی، هر دستگاه فرستنده- گیرند به یک زنجیره فرکانس رادیویی (RF) نیاز دارد که شامل یک تقویت¬کننده کم نویز، مبدل آنالوگ به دیجیتال و سایر اجزا است. با افزایش تعداد آنتن¬های ایستگاه پایه، علاوه بر اینکه مصرف انرژی زنجیره RF افزایش می¬یابد، هزینه سخت¬افزار نیز بیشتر می¬شود. به همین دلیل ساختارهای مختلط آنالوگ/دیجیتال که دارای تعداد کمتر زنجیره فرکانس رادیویی RF هستند، مورداستفاده قرار می-گیرد. در این پایان¬نامه سه روش برای بازیابی سیگنال در گیرنده مایمو اجرا می¬شود و نتایج آنها با هم مقایسه شده و مورد بررسی قرار می¬گیرد. در روش اول از گیرنده تمام دیجیتال مبتنی بر الگوریتم صفر اجباری ZF برای شناسایی سیگنال استفاده می¬شود. در روش دوم از یک ساختار مختلط DFT-ZF استفاده می¬شود که مبتنی بر پیش¬کدگذاری صفر اجباری در پردازش باند پایه و مفهوم تبدیل فوریه در پردازش آنالوگ است. روش سوم DFT-SVD روش پیشنهادی پایان¬نامه است که ساختار مختلط مبتنی بر تجزیه مقدار تکین در پردازش دیجتال و تبدیل فوریه گسسته در قسمت آنالوگ را شبیه¬سازی می¬کند. جهت مقایسه روش¬های مذکور میزان کارآمدی طیفی (SE) قابل حصول هر روش استخراج شده و مورد بررسی قرار می¬گیرد و تاثیر SNR، تعداد کاربران و حلقه¬های فرکانس رادیویی بر میزان SE بررسی میشود. نتایج شبیه¬سازی اعتبار کارآمدی طیفی قابل حصول کل روش پیشنهادی DFT-SVD را نشان می¬دهد. عدم وابستگی کارآمدی طیفی قابل حصول به ماتریس حالت کانال، افزایش کارآمدی طیفی قابل حصول کل با افزایش تعداد حلقه¬های فرکانس رادیویی و کاهش تعداد حلقه¬های فرکانس رادیویی از جمله مزیت¬های روش ارایه¬شده است.
كلمات كليدي : سیستم¬های چندورودی- چند خروجی یا چند فرستنده-چند گیرنده(MIMO)، فرکانس رادیویی،ساختار مختلط دیجیتال- آنالوگ، کارآمدی طیفی، تبدیل فوریه گسسته، صفر اجباری(ZF)، تجزیه مقدار تکین (SVD).
تاريخ دفاع : 1397-10-10