بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950182644
نام و نام خانوادگي : صلاح الدین محمدی بانه
عنوان پایان نامه : بازتاب نظریه‌ی ادبیاتِ اقلیتِ «ژیل دلوز» در ادبیات نمایشی و تئاتر کوردی
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : ادبيات نمايشي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : سعید شاپوری ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با برگزاریِ نخستین دوره‌ی «جشنواره تئاتر کوردی»، سال۱۳۷۸ در سقز، و ساخت نخستین فیلمِ بلند سینمایی(زمانی برای مستی اسب‌ها، «بهمن قبادی») به زبانِ کوردی در ایران، واژه‌های «تئاتر کوردی» و «سینمای کوردی» به گفتمانی غالب در میانِ هنرمندانِ کورد تبدیل شد که واکنش‌های گوناگونی را به دنبال داشته است. دغدغه‌ی تئاتری با ویژگی‌های قومی را می‌توان عاملِ اصلی در این رویداد به‌حساب آورد. ولی تئاتری با ویژگی‌های قومی به کدام نیاز پاسخ می‌دهد؟ چرا چنین نیازی در میانِ هنرمندانِ کورد تولید و بازتولید می‌شود؟ آیا اقلیت بودنِ مردمِ کورد، در ایران، به چنین نیازی دامن می‌زند؟ آیا محدود کردن زبانِ جهانیِ تئاتر، به واقعیتی محدود و جغرافیایی مشخص در شکل و زبانی معین، تاییدِ شاخصه‌ی میلِ اکثریت در تداومِ حسِ «اقلیت بودن» است یا نشانه‌ی تلاشِ هنرمند در متفاوت ماندن؟ «ادبیاتِ اقلیت» و تفاوت‌های «بودن» و «شدن»، در فلسفه‌ی «ژیل دلوز»، با بررسی و تحلیلِ همانندیِ آن با ویژگی‌های «تئاتر کوردی»، نشان می‌دهد که پسوندِ «کوردی» و «اقلیت بودن» نه تنها امتیازی برای آن نیست بلکه نقطه‌ی شروعی برای حذفِ این پسوند و تبدیل شدن به «تئاتر ملی» است. تئاتری که صدای فرهنگِ کوردی و نیرویی برای شکل دادن به آن باشد. تبدیل شدن «تئاتر کوردی» از همایشی آئینی و سالیانه به جریانی فرهنگی و هنری برای شکل دادن به فرهنگِ کوردی، با لحاظ کردنِ پروسه‌ی «شدن»، پسوندِ «کوردی» را اضافی و زائد خواهد کرد. ولی این تئاتر با آنچه، در اروپای قرون ۱۸ و ۱۹، تئاتر ملی خوانده می‌شد تفاوت دارد. تفاوتی که در همانندی با جنبش برابری‌طلبانه‌ی سیاه‌پوستانِ آمریکا مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. نتایجِ این پروژه نشان می‌دهد کاربرد واژه‌ی «تئاتر کوردی»، تاکید مکرر بر کورد بودن، نه به‌سانِ وسیله‌ای برای نمایشِ اقلیت بودن، بلکه عاملی است برای تداومِ اندیشه در زبان و فرهنگ و هنرِ انسانِ کورد و آغازی برای «کورد شدن». هنری اندیشه‌ورز که با تکیه بر تاریخ، آیین، اسطوره، حماسه، فولکلور و... دغدغه‌های امروزِ انسانِ کورد را، با زبان و کنشِ مختص به خود، بر صحنه جاری می‌کند. «تئاتر کوردی» عرصه‌ای برای تولید و عرضه‌ی کنش‌های ملی، هر چند نامتعارف و گاه متضاد با الگوهای مسلط، با زبانِ استانداردِ کوردی است. کلمات کلیدی: کورد - تئاتر کوردی - تئاتر ملی - ژیل دلوز - ادبیات اقلیت - شدن
كلمات كليدي : کورد - تئاتر کوردی - تئاتر ملی - ژیل دلوز - ادبیات اقلیت - شدن
تاريخ دفاع : 1397-11-07