بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950495939
نام و نام خانوادگي : حمیدرضا خسروی لرگانی
عنوان پایان نامه : نظام‌مندی نشانه‌شناسی در تئاتر
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : نمايش
رشته/گرایش تحصيلي : نمايش - كارگرداني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
امیر دژاکام
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
میرعلیرضا دریابیگی
چكيده : تئاتر مفيدترين گونه ي نمايش براي جامعه است که علم نشانه شناسی، نقش بسیار زیادی برای شناخت مبانی و مفهوم آن دارد. چرا که نشانه شناسي داراي جنبة پراگماتيستي است و نشانه‌هاي مختلف را به عنوان امور في نفسه بررسي نمي‌كند بلكه تأثير عملي آن‌ها را بر افرادي يا دقيق‌تر بگوييم بر تفسيركننده اي كه آنها را به كار مي‌برد، مورد توجه قرار مي‌دهد. این علم بابی برای معرفت شناسی و انسان شناسی است؛ زیرا هر شخصیت در تئاتر دارای سیما و نشانه ای است که زیبایی یک نمایش، مرهون آن می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، نظام مندی نشانه شناسی در هنر تئاتر (نمایش) مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصل از آن، بیانگر این بود که زیبایی هر اثر هنری، مرهون انسجام و به هم پیوستگی نمودهای نشانه شناسی آن اثر هنری است و بالطبع کارگردانانی که تمامی این نظام‌های نشانه ای را بشناسند و در آثار خود رعایت نمایند می توانند نمایشی قابل قبول برای مخاطبان خود ارائه دهند. این موضوع در رابطه با تئاتر بی چیز -به عنوان تئاتری معاصر و مدرن-، بیش از آن که بر نمود‌های کلامی تمرکز گردد به نظام‌های نشانه ای غیر کلامی و غیر مستقیم بها می‌دهد؛ زیرا این گونه نشانه‌ها اگر حامل ارزش ادبی و اخلاقی باشند، بهتر می توانند بر تماشاچیان اثر گذار باشند. واژه های کلیدی: تئاتر، نشانه شناسی، نظام مندی
كلمات كليدي : تئاتر، نشانه شناسی، نظام مندی
تاريخ دفاع : 1397-11-04