بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 91374100010
نام و نام خانوادگي : احمد گیلانی
عنوان پایان نامه : تعیین بهترین روش عددی برای تشخیص رفتار و شبیه سازی جت آزاد مسطح دوبعدی در سیال تراکم ناپذیر
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : محمد افتخاری یزدی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : آرمن آدامیان ,
چكيده : در مطالعه حاضر به دنبال شبیه ‏سازی رفتار جت‏ آزاد مسطح دو بعدی تراکم‏ ناپذیر به روش عددی و با استفاده از مدل‏های توربولانسی شناخته شده مانند میانگین رینولدزی و شبیه‏ سازی گردابه‏های بزرگ هستیم، که برای این منظور از نرم‏افزار انسیس- فلوئنت نسخه 15 بهره‏ گرفته ایم. هم چنین نتایج عددی با تصاویر عکاسی شده حاصل از آزمایش و شبیه‏ سازی تجربی مقایسه گردیده ‏است. برای این کار یک محفظه شفاف (آکواریوم) از جنس پلکسی‏گلس که در دیوار جانبی دارای یک فیستول (روزنه) است به عنوان تست-ریگ ساخته شده‏ و جت با تزریق سیال مشابه از نظر جنس و دما که با پیگمنت رنگی شده، به داخل محفظه، شبیه سازی شده تزریق می گردد. فرضیات مسئله شامل مواردی از قبیل در نظر گرفتن آب به ‎‏عنوان سیال ساکن و رنگ خوراکی به‏ عنوان سیال ورودی، دمای سیالات 25 سانتی‏گراد، صرف نظر از تأثیرات دیواره، شرط عدم لغزش و نیروهای شناوری بر رفتار جت در نظر گرفته می‏شود. نتایج به دست‏ آمده از میان روش های توربولانسی میانگین رینولدزی (RANS) و شبیه‏سازی گردابه‏های بزرگ، در مقایسه با نتایج تجربی نشان می‏دهند که روش ال- ای- اس (LES) ضمن پرهزینه‏تر بودن در محاسبات، نتایج مطلوب‏تر و قابل قبول‏تری را ارائه می‏نماید. هم چنین در این پژوهش برتری روش ال- ای- اس (LES) بر روش‏های میانگین رینولدزی (RANS) با ارائه مثال‏های تجربی تصدیق شده ‏است. لازم به ذکر است که با وجود قدرت بالای نرم‏افزار فلوئنت، به علّت این که آشفتگی به طور ذاتی پدیده‏ای با مقیاس‏های گسترده از مقیاس‏های انتگرالی تا مقیاس‏های مولکولی است، این نرم‎‏افزار در شبیه‏ سازی این پدیده چندان دقت لازم را ندارد، هرچند که با بزرگ تر شدن مقیاس آشفتگی مورد بررسی، نتایج مطلوب‏تری به دست می‏دهد.
كلمات كليدي : روش عددی ، شبیه سازی ، جت آزاد مسطح دوبعدی ، سیال تراکم ناپذیر
تاريخ دفاع : 1396-03-03