بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950072927
نام و نام خانوادگي : مهدی کبیری لقب
عنوان پایان نامه : اثر شدت جریان بر مقاومت به خوردگی مقاطع جوش آلیاژ Ti6Al4V جوشکاری شده به روش TIG
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مكانيك
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي مكانيك - طراحي کاربردي-کارشناسي ارشد
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
مجید بلباسی
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمد عمار مفید ,
چكيده : تیتانیوم و آلیاژهای آن به دلیل خواص منحصر به فرد خود از جمله نسبت استحکام به وزن بالا، استحکام خستگی بالا، مدول الاستیک پایین، شکل پذیری و قابلیت ماشین کاری خوب، مقاومت به خوردگی مناسب کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارند.آلیاژ Ti6Al4V مهمترین و پرکاربردترین آلیاژ در بین آلیاژهای تیتانیوم می باشد و مقاومت به خوردگی و خواص مکانیکی بهتری نسبت به سایر آلیاژهای تیتانیوم دارد. تحقیقات نشان داده است جوشکاری ذوبی می تواند رفتار خوردگی آلیاژ Ti6Al4V را تضعیف نماید. لذا در اين تحقيق اثر شدت جریان بر مقاومت به خوردگی مقاطع جوش آلياژ Ti6Al4V جوشکاری شده به روش تنگستن-گاز خنثي (TIG) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، 8 قطعه از آلياژ به ابعاد mm 50×40 و ضخامت mm 3 تهيه و پس از آماده سازي سطوح به صورت دوتایی و به حالت لب به لب و تک پاس دوطرفه در محفظه تحت خلاء همراه با گاز بي اثر آرگون با شدت جریان های 70 و 90 آمپر(هر کدام یکسری) و شدت جریان 80 آمپر (دو سری) جوشكاري گرديد. سپس با هدف بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر ساختار و میزان خوردگی مقاطع جوش آلیاژ Ti6Al4V، یکسری از نمونه های جوشکاری شده با شدت جریان 80 آمپر با استفاده از کوره تیوپی ˚C 1200 با شرایط خلاء به میزان mbar 4- 10، تحت عملیات حرارتی محلول سازی و پیرسازی قرار گرفت. در ادامه ریزساختار و تغییرات فازی منطقه فلز پایه (BM)، محدوده جوش (FZ) و منطقه متاثر از حرارت (HAZ)، با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) کلیه نمونه ها بررسی شد. سپس به منظور بررسی مقاومت به خوردگی مقاطع جوشکاری شده Ti6Al4V کلیه نمونه ها و همچنین تاثیر عملیات حرارتی، ریشه محدوده جوش نمونه ها به روش پلاریزاسیون با دستگاه پتانسیواستات در محلولهای آب دریا و NaCl 3.5% مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد با افزایش شدت جریان جوشکاری از 70 به 80 آمپر، اندازه دانه‌ها در ناحیه جوش و همچنین نرخ خوردگی ناحیه جوش در آلیاژ Ti6Al4V افزایش یافت ولیکن با تغییر شدت جریان از 80 به 90 آمپر، در ناحیه جوش اندازه دانه تغییر محسوسی نشان نداد و نرخ خوردگی ناحیه جوش نیز کاهش یافت. عملیات حرارتی محلول سازی و پیر سازی انجام شده بر روی مقطع جوش نمونه 80 آمپری نیز نشان داد ضمن درشت شدن صفحات α موجود در مرز دانه ها و همچنین داخل دانه ها، فصل مشترک های صفحات α و β نیز کاهش یافته که این موضوع کاهش نرخ خوردگی مقطع جوش آلیاژ Ti6Al4V را به دنبال داشته است. با بررسی نرخ خوردگی ناحیه جوش آلیاژ Ti6Al4V در محلول NaCl 3.5% نسبت به محیط آب دریا نیز مشخص گردید نرخ خوردگی آلیاژ در محلول NaCl 3.5% بیشتر از نرخ خوردگی آن در محیط آب دریا می باشد. کلمات کلیدی: تیتانیوم، آلیاژ Ti6Al4V ، خوردگی، مقطع جوش، عملیات حرارتی محلول سازی و پیر سازی، جوشکاری TIG، NaCl 3.5% ، آب دریا
كلمات كليدي : تیتانیوم، آلیاژ Ti6Al4V ، خوردگی، مقطع جوش، عملیات حرارتی محلول سازی و پیر سازی، جوشکاری TIG، NaCl 3.5% ، آب دریا .
تاريخ دفاع : 1397-11-09