بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950479496
نام و نام خانوادگي : علیرضا نظری
عنوان پایان نامه : بهبود کیفیت توان سیستم‌های توزیع متصل به منابع انرژی نو با استفاده از کنترل هوشمند اینورتر
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : قدرت - عمومي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در دو دهه‌ی اخیر کیفیت توان الکتریکی توجه روزافزون شرکت‌های برق و مشترکین را به خود معطوف کرده است. این عبارت (کیفیت توان) بعنوان یک مفهوم فراگیر برای انواع مختلف اغتشاشات سیستم قدرت مطرح است. در سال‌های گذشته روش‌های متداولی برای بهبود کیفیت توان از جمله استفاده از فیلترهای اکتیو، پسیو یا هیبریدی ارائه شده است. با توجه به مزایا و بکارگیری رو به رشد اتصال منابع انرژی تجدیدپذیر به شبکه‌های توزیع، در این پایان‌نامه هدف استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای بهبود کیفیت توان است. در این پایان‌نامه ضمن مطالعه‌ی پژوهش‌های انجام شده در این زمینه، یک کنترل‌کننده‌ی فازی جهت کنترل سیگنال‌های مبدل متصل به نقطه‌ی PCC و لینک DC ارائه شده است. این کنترل کننده نه تنها وظیفه بهبود کیفیت توان طرف شبکه را دارد، بلکه کنترل انتقال توان مابین انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه را به خوبی انجام می‌دهد. کلید واژه: بارهای غیرخطی، بارهای نامتعادل، کیفیت توان، منابع انرژی تجدیدپذیر، نقطه اتصال PCC
كلمات كليدي : بارهای غیرخطی، بارهای نامتعادل، کیفیت توان، منابع انرژی تجدیدپذیر، نقطه اتصال PCC
تاريخ دفاع : 1397-10-25