بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900756839
نام و نام خانوادگي : رعنا خطامي كرمانشاهي
عنوان پایان نامه : كاربرد هپنینگ در تصوير سازي (با استفاده از نقوش قهوه)
دانشكده : دانشکده هنر
گروه تحصيلي : ارتباط تصويرى
رشته/گرایش تحصيلي : تصويرسازي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : ,
علي پويان
استاد مشاور () : ,
چكيده : از آن جایی که سبک های نو ظهور و جدید می تواند در کار تبلیغات بسیار موثر باشد و زمانیکه مخاطب اثر خود را در ایجاد یک اثر هنری شریک ببیند و از آن لذت ببردجذب آن می شود.استفاده از هپنینگ نیز برای کار تبلیغات یک روش موثر و جالب و تازه است. در اینجا سبک هپنینگ، ویژگی هایش و کاربردهایش در هنرهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است تا شاید روزنه جدیدی برای ورود به دنیای جدید دور از چهارچوب های کلیشه ای بگشاید. هدف از این پژوهش بررسی جنبه های مختلف سبک هپنینگ و ترکیب و تفکیکش از دیگر سبک ها است و همچنین از آن در زمینه های مختلف هنری استفاده به جا می شود.
كلمات كليدي : هپنینگ، تصوير سازي، نقوش قهوه
تاريخ دفاع : 1393-11-26