بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930314629
نام و نام خانوادگي : مهرداد شیرانی
عنوان پایان نامه : تاثیر شکل و سوراخ هسته فولادی بر رفتار لرزه ای مهاربند کمانش تاب
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : جعفر عسگری مارنانی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فرخ فروتن ,
چكيده : مهاربندهای کمانش ناپذیر سوراخ دار، یک وسیله جدید برای جذب انرژی در طراحی ساختمانها در برابر زلزله‌ می‌باشد. مهاربندهای کمانش ناپذیر می‌توانند به عنوان جایگزین مهاربند‌های معمولی‌ هم مرکز نصب شوند تا تغییرمکان نسبی جانبی بین طبقات را کنترل کنند.این نوع مهاربندها شامل سه جزء اصلی هستند؛ جزء هسته(جزء اول) شامل یک صفحه فولادی مشبک انعطاف پذیر می‌باشد که به وسیله واحدهای محصورکننده (جزء دوم)که از مواد غیر تسلیم شونده ساخته می شود، نگهداری می‌‌گردد. برای این که در شرایط تحت فشار تغییر شکل نسبی‌ یکسانی به دست بیاید،هسته طوری مکانیزه شده که شامل دو باند کناری انعطاف پذیر ‌باشد که به وسیله چندین پل (خرک) ثابت کننده با فاصله‌های یکسان متصل شده‌اند، باند‌های کناری طوری طراحی شده‌اند که همانند مهاربندهای معمولی نسبت به نیروهای محوری انعطاف پذیر باشند. بنابراین نیرو و تغییر مکان را می‌توان با احتساب حالت معمول مهاربند‌های معمولی محاسبه کرد.جزء سوم این سیستم یک پین از مصالح غیر تسلیم شونده است که در سوراخ انتهایی جزء هسته قرار گرفته و از طریق آن بارگذاری محوری به هسته مهاربند اعمال می شود. هدف اصلی این تحقیق مقایسه عملکرد انواع مهاربندهای کمانش ناپذیر با هسته سوراخدار فولادی با در نظر گرفتن تغییرات در،تعداد و شکل سوراخ ها از هم،تحت تحلیل استاتیکی غیر خطی با استفاده از نرم افزار آباکوس است.با استفاده از نرم افزار اجزای محدود آباکوس یک مدل آزمایشگاهی معتبر، صحت سنجی شده و بعد از حصول اعتبار آن، یازده مدل عددی با استفاده از المان جامد هشت گرهی(C3D8R) مدلسازی شده و تحت پروتکل بارگذاری چرخه‌ای ، تحلیل استاتیکی غیر خطی گردید، با مقایسه توزیع تنش فون میزس و نمودار هیسترزیس در چرخه اول، مدل بهینه انتخاب شد. نتایج نشان داد، که استفاده از سوراخ های بالاتر با شرط برابری مجموع مساحت سوراخ ها، رفتار بهتری را از خود به نمایش گذاشته اند. تعداد 4 سوراخ در تمامی نمونه ها رفتار بهتری را از خود به نمایش گذاشته است. در بحث نوع سوراخ ها نیز مشخص شد که حالت بیضی قائم در تعداد 1 و 4 سوراخ بهترین رفتار و در حالت 2 و 3 سوراخ حالت مستطیلی قائم بهترین رفتار را از خود به نمایش گذاشته است.
كلمات كليدي : واژه‌هاي كليدي: مهاربند کمانش ناپذیر با هسته سوراخ دار،رفتار هیسترزیسی،کمانش درون صفحه،جذب انرژی
تاريخ دفاع : 1397-09-12