بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920729100
نام و نام خانوادگي : آرش مزداپور
عنوان پایان نامه : بهبود عملکرد مهاربند زانویی در قاب ساده فولادی با افزایش تاثیر آن در شکل پذیری سازه در برابر بار های لرزه ای
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ مهندسي سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بهنام ادهمی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : کارن خانلری ,
چكيده : یکی از سرمایه های افراد یک کشور که در پاره ای از موارد بخش عمده از دارایی های شخصی ساکنین آن کشور را تشکیل می دهد، مسکن است. معمولا در شهرها بیشترین نوع مسکن، آپارتمان های چند طبقه می باشد. خیلی از نقاط کشور ما در مناطق زلزله خیز قرار دارد. بنابر این یکی از راهکارهایی که بتوان از سرمایه های افراد چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ جانی محافظت نمود، ساختن ساختمان های ایمن، مقاوم و به صرفه از لحاظ اقتصادی می باشد. عده ای از مهندسان سازه سعی بر طراحی ساختمان ایمن، مقاوم و به صرفه از جنبه اقتصادی نموده اند. یکی از راه هایی که سازه ها را در برابر نیروهای جانبی همانند نیروی زلزله مقاوم کنیم استفاده از مهاربند ها می باشد. مهاربند ها انواع گوناگونی دارند یکی از این نوع مهاربند ها که چند سالی است مطرح شده است، مهاربند زانویی می باشد. در این پژوهش سعی شده است که با تغییر مشخصات هندسی این نوع مهاربند ها و تغییر جانمایی این نوع مهاربند ها در سازه، توصیه هایی جهت بهبود عملکرد این نوع مهاربند ها در سازه های فولادی ارائه گردد. در پایان نیز بهترین و بدترین عملکرد سازه در سطوح مختلف و در گروه بندی های گوناگون و در کل تحت تحلیل های پوش آور و تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی بیان شده است.
كلمات كليدي : مهاربند زانویی تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی
تاريخ دفاع : 1396-05-10