بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 90254100016
نام و نام خانوادگي : هادی میرزائی
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد سازه های قابهای خمشی متوسط فولادی در برابر حریق
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : عمران
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي عمران _ سازه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : بهنام ادهمی ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : عباس قاسمی ,
چكيده : آتش همیشه یکی از تهدیدات بسیار جدی برای تخریب قاب سازه‌ها بوده است. حادثه 11 سپتامبرمرکز تجارت جهانی در نیویورک و حادثه آتش سوزی ، انفجار و فروپاشی ساختمان پلاسکو در 29دیماه سال 1395 در تهران ؛ علاقه وافری را به تحلیل و درک رفتار سازه‌ها در آتش‌سوزی ها ایجاد کرده است. با بالا رفتن حرارت در اثر آتش‌سوزی، مقاومت مصالح ساختمانی کاهش‌ یافته و این کاهش مقاومت در طول آتش‌سوزی به گسیختگی عضو سازه ای منجر‌ می‌شود. به صورت مرسوم ، طراحی سازه‌های فولادی در برابر آتش‌ تنها بر اساس آزمونه و عملکرد یک المان که در معرض آتش‌سوزی استاندارد می باشد ؛ صورت می‌پذیرد. اثرات نامعینی سازه‌ای در قاب‌های فولادی نقشی مهم در بارهای فروریزش حدی ومکانیزم های سازه ایفا می‌کند. هدف از این تحقیق، بررسی مشخصات سازه ای قاب‌های فولادی بر بارهای فروریزش و مکانیسم خرابی تحت شرایط حریق می باشد. جهت بررسی مذکور پارامترهای مختلفی نظیر تغییر مقطع عرضی المانها، اندازه دهانه، تعداد دهانه و تعداد طبقات منظور شده است. نتایج نشان می دهد آتش سوزی‌هایی که در دهانه خارجی ساختمان رخ می دهد؛ همیشه وضعیتی بحرانی را ایجاد می‌نماید. این موضوع نشان می‌دهد که طراحان باید از مواد ضد حریق برای تیرهای اصلی و ستون‌ها در دهانه خارجی برای افزایش زمان پایداری سازه استفاده نمایند؛ تا ظرفیت باربری سازه افزایش یابد. بر اساس نتایج حاصله شرایط تکیه‌گاه ستون تاثیر اندکی بر بارهای فروریزش سازه خواهد داشت. در دمای 600 درجه سانتیگراد و فراتر از آن، بارهای فروریزش قاب سازه‌ای حساسیت چندانی به شرایط آتش‌سوزی و شرایط مرزی تکیه‌گاه ستون نخواهند داشت. منحنی بار فروریزش در 600 درجه سانتیگراد برای تمامی مکان‌های آتش‌سوزی به یک مقدار همگرا خواهد شد. چنانچه آتش‌سوزی در دهانه داخلی سازه حادث گردد، با افزایش دما در مکانیسم خرابی تغییر حاصل می گردد. در دمای طبیعی، شکست سازه عمدتاً در تیرهای اصلی خارجی رخ می‌دهد؛ چنانچه تیرهای اصلی داخلی در معرض آتش‌سوزی قرار گیرند، مکانیسم فروریزش در دهانه داخلی اتفاق می‌افتد. در بخش انتهایی تحقیق راهکاری جهت ارزیابی بار فروریزش ارائه شده است. این ابزار شامل گراف‌های مختلفی است که‌ می‌توانند به منظور تعیین گسیختگی ظرفیت بار یک سازه پیوسته در دما‌های بالا استفاده شوند. با طراحی مناسب، و لحاظ نمودن نسبت سختی متناسب تیر و ستون، رفتار سازه نیز تحت شرایط آتش‌سوزی تغییرنخواهد یافت.
كلمات كليدي : سازه های قابهای خمشی متوسط فولادی، ریق
تاريخ دفاع : 1397-11-03