بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930447669
نام و نام خانوادگي : کتایون شیخی
عنوان پایان نامه : بهره‌گيري از استانداردهاي پروتكل KNX در بهبود ميزان مصرف انرژي ساختمان‌هاي مسكوني
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : الکترونيک
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا صباغی ندوشن ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهرام جوادی ,
چكيده : واحدهاي توليد همزمان انرژي الكتريكي و حرارتي باتوجه به بازده بالا، كاهش انتشار آلودگي، انعطاف‌پذيري و زمان نصب كوتاه در مجموعه‌هاي تجاري، مسكوني و اداری مورد توجه قرار گرفته‌اند. از دیگر مزایای واحدهای تولید همزمان برق و حرارت می‌توان به تأمین نیاز مصرف‌کننده به حرارت، بهبود قابلیت‌اطمینان، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، عدم وابستگی انرژی اولیه آن به شرایط جوی و خروجی قابل کنترل آن اشاره نمود. بنابراین می‌توان با بهره‌وری بیشتر، بخشی از انرژی مورد نیاز مصرف‌کنندگان از قبیل الکتریکی و گرمایی، در همان محل مصرف و بدون استفاده از خطوط انتقال دارای تلفات، تأمین گردد. از طرفی تعیین بهینه تعداد و ظرفیت واحدهای تولید همزمان برق و حرارت برای تأمین مصرف ساختمان‌های اداری مسأله‌ای پیچیده می‌باشد. لذا در این پایان‌نامه، هدف، تعیین بهینه تعداد و ظرفیت سیستم‌های تولید همزمان برق و حرارت، شامل واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و بویلرهای کمکی در یک ساختمان اداری، باتوجه به، هزینه‌های ثابت و متغیر سرمایه‌گذاری، امکان فروش انرژی به شبکه توزیع و درنظر گرفتن معیارهای قابلیت‌اطمینان می‌باشد. برای این منظور يك مدل خطی برنامه‌ريزي تصادفي عدد صحیح دو مرحله‌اي براي مديريت عدم قطعيت‌ها در تعيین همزمان اندازه بهينه و بهره برداري مناسب از واحدهای تولید همزمان برق پيشنهاد شده است. شبيه‌سازي مونت‌كارلو براي مدل كردن عدم‌قطعيت در پيش‌بيني بار الكتريكي و حرارتي، خروج اضطراری واحدهای تولید همزمان برق و حرارت، بویلرهای کمکی و قطع برق شبکه توزیع استفاده شده است. همچنین برای کاهش ابعاد مدل مبتنی بر سناریو معرفی شده، از روش خوشه‌بندی k-medoids، برای کاهش تعداد سناریوها استفاده شده است. در نهایت مدل ارائه شده بر روی یک ساختمان اداری نمونه پیاده‌سازی شده است. کليد واژه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت، توسعه تولید، تعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت، مدل خطی- عدد صحیح
كلمات كليدي : واحدهای تولید همزمان برق و حرارت، توسعه تولید، تعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت، مدل خطی- عدد صحیح
تاريخ دفاع : 1397-06-06