بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : ۹۴۰۱۶۸۵۵۵
نام و نام خانوادگي : احسان امینیان
عنوان پایان نامه : اندازه‌گیری داروی اندانسترون توسط حس‌گرالکتروشیمیایی بر پایه پلیمر قالب مولکولی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شيمي
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي - شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : عاطفه تمدن ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مهرنوش کریم خانی ,
چكيده : اندانسترون یک داروی ضد تهوع است که اثرات ضد استفراغ خود را، با اثرات آنتاگونیستی گیرنده‌های سروتونین، در انتهای اعصاب واگ و گیرنده‌های مرکزی آن در مرکز استفراغ اعمال می‌کند و بدین طریق با مهار کردن رفلکس استفراغ، از تهوع و استفراغ جلوگیری می‌کند. در این پژوهش یک کامپوزیت بر پایه نانو پلیمر قالب مولکولی به‌عنوان یک عنصر سنجش شامل نانولوله‌های کربنی چند دیواره، پودر گرافیت و روغن پارافین برای اندازه‌گیری داروی اندانسترون طراحی شده است. در طول سال‌های اخیر از کربن نانو تیوب‌ها در ترکیب الکترود خمیر کربن به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی جالب و فوق‌العاده از جمله سطح تماس بالا، رسانایی الکتریکی بالا و مقاومت مکانیکی قابل‌توجه استفاده شده است. به علاوه پلیمرهای قالب مولکولی به دلیل گزینش پذیری بالا در انتخاب یون هدف به‌عنوان جزء حس‌گردر الکترودها به کار می‌روند. الکترودهای یون گزین به خاطر سادگی و دقت و سرعت اندازه‌گیری آن نسبت به روش‌های تجزیه‌ای دیگر نقش مهمی در آنالیزهای دارویی دارد. این حس‌گرپاسخ نرنستی با شیب 30.8±0.27mV در محدوده غلظتی 5- 10 تا 2- 10 مولار محدوده pH 8-4.5 حد تشخیص 10-6×7.0 و زمان پاسخ‌دهی کمتر از 30 ثانیه و طول عمر خوبی را از خود نشان می‌دهد. این حس‌گربا موفقیت برای اندازه‌گیری اندانسترون در فرمولاسیون دارویی استفاده شد.
كلمات كليدي : داروی اندانسترون، حس‌گرالکتروشیمیایی، پلیمر قالب مولکولی
تاريخ دفاع : 1397-06-11