بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940088344
نام و نام خانوادگي : الشان گلبابائی
عنوان پایان نامه : بهینه سازی تخصیص منابع در رایانش ابری بر مبنای بازار حراج دو طرفه با استفاده از الگوریتم خفاش
دانشكده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه تحصيلي : مهندسي کامپيوتر
رشته/گرایش تحصيلي : نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : رضا روانمهر ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : سید جواد میرعابدینی ,
چكيده : رایانش ابری یک موضوع جدید برای تحویل سرویس‏های فناوری اطلاعات و به عنوان یکی از ابزارهای رایانشی می باشد. ترکیب سرویس، یکی از اصول اساسی در رایانش ابری، برای پاسخ گویی سریع به نیازمندی ها با استفاده از سرویس های دردسترس می باشد. هدف از رایانش ابری به اشتراک¬گذاری یک مقیاس بزرگی از منابع و تجهیزات رایانشی، ذخیره¬سازی، اطلاعات و دانش برای تحقیقات علمی است. هدف اصلي در رایانش ابري رضایتمندی كاربران ابري با كيفيت سرويس توافق شده و بهبود منافع فراهم¬كنندگان ابر است. بنابراین یافتن یک مکانیسم مناسب وچند منظوره برای‌‌ بهره وری مصرف انرژی به این هدف اصلي ضروري است. یکی از مشکلات بزرگ در رایانش ابری در خصوص سرویس گیرنده های ابر، تخصیص منابع در بازار حراج بر اساس سود سرویس دهنده و پرداخت هزینه کمتر توسط سرویس گیرنده می‏باشد. تخصیص صحیح برنامه¬های کاربردی به ماشین¬های مجازی این امکان را می¬دهد که انرژی مصرفی کاهش یافته و سود سرویس دهنده در کنار کاهش زمان پاسخ دهی، افزایش یابد. زمان پاسخ دهی کمتر باعث رضایت کاربران شده و می‌ توان بهاء بیشتری در طول زمان از کاربران دریافت نمود و تعداد کاربران بیشتری جذب نمود که باعث افزایش سود سرویس دهنده می گردد. در این مورد سرویس گیرنده بر اساس نیاز خود به بررسی رایانش ابر می‏پردازد¬تا بتواند جریان کاری خود را توسط یک یا چند منبع مناسب به انجام رساند. در این حالت سرویس گیرنده به دنبال منابعی می گردد که در کمترین زمان ممکن و با کمترین هزینه به انجام کارها بپردازد. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از ترکیب بازار حراج دوطرفه و الگوریتم خــفاش به تخصیص کارها در ماشین های مجازی مناسب جهت رسیدن به کمترین زمان پاسخ دهی و کمترین هزینه پرداختی برای سرویس گیرنده و کمترین توان عملیاتی و بیشترین سود برای سرویس دهنده در نظر گرفته می شود. الگوریتم پیشنهادی با توجه به نتایج شبیه سازی که با استفاده از شبیه ساز کلود‏سیم صورت گرفته در مقایسه با الگوریتم‏هایی که اخیراً در رابطه با تخصیص منابع در رایانش ابری ارائه شده اند نتایج بهتری را نشان می‏دهد.
كلمات كليدي : رایانش‌ابری، تخصیص‌منبع، بازار‌حراج دو طرفه، الگوریتم خفاش،کاهش مصرف انرژی،زمان پاسخ دهی
تاريخ دفاع : 1397-11-02